Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Priročniki

  • Ažman, T., M. Zavašnik, M. Lovšin, L. Avguštin in P. Peček. 2019. Vodenje kariere: priročnik za ravnatelje. PDF | FlipBook