Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

 

Tatjana Ažman, Janja Bogataj, Mihaela Zavašnik, Orodje za presojo vodenja vrtca v času priprtih in odprtih vrat, 2020

PDF 

V Šoli za ravnatelje podpiramo ravnatelje pri vodenju vrtcev v času epidemije z različnimi spletnimi razpravami, delavnicami in svetovanji. Zaradi posebnih okoliščin, ki jih določa spopadanje z boleznijo covid-19, smo se odločili, da ravnateljicam in ravnateljem v podporo in pomoč pri vodenju v času priprtih vrat in v pripravi na odprtje ponudimo orodje za presojo delovanja vrtca. Zamisel o orodju izhaja iz nekaterih mednarodnih dokumentov, ki so nastali v času pandemije (npr. Education Reimagined, Framework for Reopening Schools, Child Care Re-Opening, Guidance for Re-Opening of Preschools and Kindergartens post-covid19) ter nakazujejo in usmerjajo, da je treba na ravni vzgojno-izobraževalnih zavodov pripraviti pripomoček, smernice oziroma orodje, ki vodstvu vsakega vrtca omogoča, da ob vsakokratnih spremenjenih okoliščinah opravi presojo delovanja.

Orodje vključuje pregleden opis štirih ključnih področij s podpodročji. Vsako podpodročje dopolnjujejo vprašanja za razmislek, ki usmerjajo vodstvo pri presoji in postavljanju prednostnih nalog in dejavnosti za uravnoteženo delovanje na vseh področjih ter spodbujajo pripravo načrtov za zmanjšanje različnih tveganj, ki nastajajo kot posledica spopadanja z epidemijo covida-19. Orodje lahko služi kot »opomnik« in »katalizator« pri nenehnem prilagajanju delovanja vrtca v času epidemije.

Namen orodja

Glavni namen orodja je podpora vodenju vrtca med soočanjem z epidemijo covida-19.

Cilj orodja

Cilja orodja sta omogočiti vodstvu celovito presojo stanja delovanja vrtca med spopadanjem s covid-19 ter pripravljenost na delno odprtje ali odprtje z vidika spremenjenih vlog in nalog vodenja.

Opis orodja

Orodje temelji na presoji štirih ključnih področjih, ki smo jih poimenovali: zdravje in varnost, organizacijska kultura in vzdušje, učenje in razvoj, upravljanje zavoda. Dokument je oblikovan kot preglednica. Vsako izmed področij vključuje dodaten niz podpodročij, kjer so podrobno opisani elementi različnih ukrepov in odgovornosti, za katere mislimo, da jim je treba posvetiti posebno pozornost. Opisu so dodana vprašanja za razmislek, ki usmerjajo presojo vodstva vrtca v kontekstu njegovega delovanja. V tretjem delu preglednice je prostor za ravnateljeve pripombe, dopolnitve in zamisli.

Uporaba orodja

Orodje prinaša spodbudo za razmislek o sistematičnem in analitičnem pregledu delovanja vrtca v času covida-19 glede na kontekst oz. posebnosti posameznega vrtca. Omogoča celovito presojo delovanja v času zaprtih, delno odprtih in odprtih vrat. Priporočamo, da presojo opravi ravnatelj v sodelovanju s svojim ožjim (vodstvenim, razvojnim) timom. Na podlagi presoje posameznih področij bo vrtec prepoznal svoje močne točke delovanja in morebitne elemente, ki bi jih bilo treba okrepiti. Pretehtal bo lahko tudi ravnotežje naporov in energije, ki jih ravnatelj s sodelavci vlaga v posamezna področja in podpodročja, ter s tem povezane učinke.