Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Tematske delavnice

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Delavnice v šolskem letu 2021/22
MAJ 2022 NAPOVED
ODPOVEDANO Odpornost na stres, Lea Avguštin, Šola za ravnatelje
9. maj 2022 Ukrepanje ob samomorilnem vedenju na šoli, dr. Vita Poštuvan,  namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora
Število ur in delavnic/trajanje 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev skupine po 20-30 udeležencev
Čas izvedbe tekom celega šolskega leta
Razpis na dva do tri mesece

(lahko nam po e-pošti sporočite tudi predlog vaše želene vsebine tematske delavnice)

Kotizacija Udeležba je brezplačna
Kontakt  

koordinator programa: Anja Sagadin Bedrač, anja.sagadinbedrac@zrss.si