Tematske delavnice

Ciljna skupina Ravnatelji
Namen in cilji Tematske delavnice so krajše oblike usposabljanja ravnateljev, katerih cilj je predstavljanje aktualnih tem in novosti z namenom izboljšanja kakovosti vodenja, sistematično razvijanje in krepitev vodenja, spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju ter prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalne zavode. Teme določimo vsako leto posebej. Nekatere sodilo v železni repertoar, zlasti tiste s področja računovodstva in financ. Pri tem upoštevamo želje ravnateljev. Delavnice izvajajo tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki s posameznih področij.
Delavnice v šolskem letu 2020/21
MAJ 2021 NAPOVED
12. maj 2021 Kibernetska varnost, nuja vsakdana. dr. Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
27. maj 2021 Odpornost na stres, Lea Avguštin, Šola za ravnatelje
Število ur in delavnic/trajanje 6 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev skupine po 20-30 udeležencev
Čas izvedbe tekom celega šolskega leta
Razpis na dva do tri mesece

(lahko nam po e-pošti sporočite tudi predlog vaše želene vsebine tematske delavnice)

Kotizacija 32 EUR + DDV
Kontakt Petra Weissbacher

petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

041 662 105