Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SVETOVANJE

V Šoli za ravnatelje izvajamo tudi storitve svetovanje ravnateljem. Namen svetovanj je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri reševanju konkretnih izzivov na področju vodenja. Predavatelji Šole za ravnatelje med obiskom na zavodu skupaj z ravnatelji iščejo rešitve s področja vodenja, ki so lahko v obliki informacij, mnenj, nasvetov, konzultacij, coachinga. Potekajo lahko tudi na daljavo. Običajno trajajo 2 do 4 ure. Najpogosteje izvajamo dve izvedbeni obliki, in sicer:

  • svetovanje v podporo specifičnim ciljem, v našem primeru vodenju vzgojno-izobraževalnega zavoda (brezplačno)
  • predavanja/delavnice za kolektiv (225 eur + potni stroški)

Na svetovalno storitev se je potrebno prijaviti. Prijava poteka preko prijavnice, dostopne TUKAJ. Za več informacij lahko kontaktirate koordinatorico Katarino Jerončič na katarina.jeroncic@zrss.si ali pokličete 041 437 451.

 

SKUPINSKO SVETOVANJE OB PODPORI RAVNATELJEV SVETOVALCEV

V Šoli za ravnatelje smo razvili skupinsko obliko svetovanja za ravnatelje, ki temelji na coachingu in superviziji, pri čemer gre v večji meri za spodbujanje iskanja individualnih, kontekstualiziranih odločitev, in ne toliko za nasvetovanje oz. ponujanje univerzalnih rešitev.

Namen svetovanja v manjših skupinah ob podpori predavateljev Šole za ravnatelje in izkušenih ravnateljev svetovalcev je zagotavljanje sistematične in strukturirane podpore ravnateljem za reševanje izzivov vodenja v konkretnih situacijah na določenem ožjem področju.

Tema razpisa: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo.

V letu 2024 želimo pilotno izvesti skupinska svetovanja na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo, ki vključuje vsebine, povezane z (razvojnim) načrtovanjem, analiziranjem, vrednotenjem in poročanjem o vzgojno-izobraževalnem delu, pisanjem samoevalvacijskega poročila ipd..  

Več o tem si lahko preberete v RAZPISU.

Prijava na svetovanje preko ŠRISa, do 29. marca 2024. Kotizacije ni. Prijavite se lahko individualno (posamezni ravnatelj) ali pa predhodno oblikujete in prijavite regijsko skupino, aktiv ravnateljev.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu mihaela.zavasnik@zrss.si ali po telefonu 031 713 595.

 JAVNO POVABILO ZA RAVNATELJE SVETOVALCE

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev Šole za ravnatelje (ZRSŠ).

Več o pogojih in izboru si lahko preberete v JAVNEM POVABILU.

Prijava na javno povabilo se odda v elektronski obliki. Prijavi je treba priložiti:

  • življenjepis (CV) v slovenskem jeziku z navedbo razlogov za prijavo in vključitev;
  • navedbo dveh prednostnih vsebinskih področij vodenja (glej točka c3 zgoraj),
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Rok za prijave kandidatov je 10. april 2024. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane. Kandidati prijavo s prilogami pošljejo na e-naslov katarina.jeroncic@zrss.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 31. maja 2024. Na osnovi prijav na javno povabilo bo izbranih največ 30 ravnateljev oz. direktorjev. Z izbranimi ravnatelji oz. direktorji bo Zavod RS za šolstvo sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje 2 let.

 

Za vse dodatne informacije o javnem povabilu se lahko obrnete na dr. Mihaelo Zavašnik, e-naslov mihaela.zavasnik@zrss.si.