Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

XI. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2024

Pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju

5. in 6. marec 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu se soočamo z mnogimi izzivi, ki vplivajo na vzgojno-izobraževalne zavode in na izobraževalni sistem. Na tem posvetu se bomo osredotočili na razmišljanje o pravicah in odgovornostih različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju ter raziskovali pristope, ki nam omogočajo učinkovito obravnavanje teh izzivov.

Namen posveta je raziskati vlogo, pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju ter spodbuditi razpravo o ključnih izzivih, s katerimi se srečujejo različni akterji v tem procesu. Posvet želi prispevati k boljšemu razumevanju kompleksnosti odnosov med deležniki ter iskanju optimalnih rešitev za učinkovitejši in bolj usklajen razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema.

Navodila za avtorje prispevkov

PROGRAM posveta in RAZPORED predstavitev prispevkov in delavnic

ZBORNIK povzetkov

 

GRADIVA

dr. Dejan Hozjan – Avtonomija strokovnih delavcev

mag. Sofija Baškard in Maja Vačun – Pomen poučevanja o in za kritično, skrbnostno in sodelovalno mišljenje

 

Pomembni datumi

Prijava udeležbe na posvetu od 5. do 27. februarja 2024
XI. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2024 5. in 6. marec 2024
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju do 31. maja 2024


Informacije

Če imate dodatna vprašanja, nam pišite na katja.arzensekkonjajeva@zrss.si.