Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

IX. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022

Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju

5. in 6. april 2022, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

V zadnjih letih je v središče postavljeno mreženje znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tema lanskoletne mednarodne konference je nagovarjala vpliv vzpostavljanja in širjenja mrež za izboljševanje procesov učenja in poučevanja. Prispevki so bili osredotočeni na povezovanje udeležencev za izboljševanje procesov učenja in poučevanja in so nagovarjali tako vsebino kot načine sodelovanja. Kot izziv za prihodnost je bilo izpostavljeno poglobljeno raziskovanje načinov sodelovanja.

Zato je Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022 usmerjen v raziskovanje načinov sodelovanja med strokovnimi delavci. Prispevki naj bodo usmerjeni v raziskovalno vprašanje: Kako strokovni delavci učinkovito sodelujejo za izboljševanje procesov učenja in poučevanja? Pri predstavitvi različnih oblik sodelovanja (aktivi, oddelčni učiteljski zbori, razvojni in akcijski timi, medpredmetno sodelovanje in medsebojne hospitacije …) se osredotočite na predstavitev interakcij med strokovnimi delavci. Predstavite lahko  ugotovitve na podlagi opazovanja v določenem časovnem obdobju ali na podlagi analize dokumentacije o delovanju aktivov in timov, lahko pa tudi na podlagi analize strokovnih razprav po hospitacijah ali medpredmetnih povezavah. Usmerite se na to, kako strokovni delavci analizirajo podatke o učenju učencev in razpravljajo o vplivu njihovega skupnega dela na angažiranost učencev. Prav tako lahko predstavite raziskave znotraj VIZ ali širše, ki se osredotočajo na raziskovanje sodelovanja med strokovnimi delavci, ki presega zgolj delitev dela ali izmenjavo gradiv in obsega skupno načrtovanje in evalvacijo izvedenih ur oziroma dejavnosti ter skupne refleksije in podajanje povratne informacije. Pri raziskovanju povezav med udeleženci znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov, lahko predstavite povezave med posameznimi udeleženci na različnih nivojih, kot na primer: strokovni sodelavci, učenci v razredu, strokovni organi, medpredmetno povezovanje in drugo.  Lahko se predstavi tudi timsko delo učencev, glede na to, kako delajo v timu ali paru.

Ob tem spodbujamo razpravo o različnih oblikah povezovanja, ki presegajo izmenjavo informacij ali izmenjavo idej in predstavljajo povezovanje za skupno raziskovanje, eksperimentiranje, inovacije in razvoj procesov učenja in poučevanja.

Program

Razpored prispevkov

Zbornik povzetkov

Gradivo:

Dr. Sara Bubb – Razvijajmo se skupaj: sodelovanje učiteljev in kritična refleksija

 

 

Pomembni datumi:

Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju do 31. maja 2022

 

Informacije

Če imate dodatna vprašanja, nam pišite na branka.likon@zrss.si.

 

 

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null