Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

XXXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

7. in 8. november 2022, Grand hotel Bernardin, Portorož 

VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  V PRIHODNOSTI

Gradivo posveta

Aktivnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju vzgoje in izobraževanja – dr. Igor Papič
Od prepoznavnosti do ugleda poklica ravnatelja – dr. Eva Boštjančič
Šola – osnova za prihodnost izobraževanja – dr. Darjo Felda in dr. Boris Černilec
Oblike nasilja v šolah in ukrepanje – Bojana Kračan in Nina Mezinec
Odkrivanje skrivnosti zaupanja – mag. Vlasta Poličnik in mag. Marko Strle
Na vrednotah temelječe vodenje – mag. Katja Arzenšek Konjajeva in dr. Branka Likon
Ravnateljeva vloga pri opolnomočenju strokovnih delavcev za delo z učenci s pridruženimi primanjkljaji, ovirami ali motnjami – Petra Košnik in dr. Natalija Vovk-Ornik
Krepitev Kulture gibanja – Špela Bergoč
Digitalna strategija šole – Romana Košutnik, mag. Andreja Čuk in Ingrid Možina-Podbršček
Priložnosti in izzivi implementacije novega koncepta razširjenega programa osnovne šole – mag. Renata Zupanc Grom in mag. Špela Drstvenšek


 XXX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

29. in 30. november 2021, srečanje bo izvedeno na daljavo

Program srečanja

E-učilnica s povezavami za plenarna predavanja in vodene razprave: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10943, ključ za vpis:os2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.


XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

9. in 10. november 2020

Srečanje je bilo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Dostop do e-učilnice in ključ za vstop: os2020

Program srečanja

Gradivo srečanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.


XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

4. in 5. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

OPIS AKTUALNIH VSEBIN, KI BODO NA SPOREDU V TOREK, 5. 11. 2019

Program srečanja

Povzetki vodene razprave

Borut Čampelj: Dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju digitalnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

Mojca Jelen Madruša in Nataša Mihelič Kolonič: Delo z otroki priseljenci

Barbara Japelj Pavešič, Ana Mlekuž: Sporočila o poučevanju in učenju v slovenskih šolah iz mednarodne raziskave TALIS

Sonja Jeram: Hrup in zdravje v šolah in vrtcihvsebine in gradiva

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenje v središču

5. in 6. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja
Napovedi predavanj in simpozijev

Gradiva
Gradivo za udeležence
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja
Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Vzgoja za demokratično kulturo
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: Predstavitev programa OrKa Ric
Arnes: SIO 2020, Povezovanje znanja prihodnosti
mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič: Vodstveni timi? Zakaj pa ne!,
Zavod RS za šolstvo: Kako spodbuditi poglobljeno in aktivno učenje ter odgovornost učencev?komentarji 
Kulturni program: predstava Tesla
simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj!

Poročila s simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

6. in 7. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradiva

Povzetki simpozijev

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenec v učnem okolju 21. stoletja

7. in 8. november 2016

PROGRAM SREČANJA

Gradivo ministrice dr. Maje Makovec Brenčič 

Gradivo dr. Alenke Polak: Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela in sodelovalne kulture

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstvaPrenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost, 9. in 10. november 2015

Gradivo
Tanja Vertelj, Izvajanje kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
dr. Janez Vogrinc, Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
dr. Jure Škrbec, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
Boris Gramc, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
dr. Mitja MuršičIngrid Klemenčič in Emil Karajić, Kako se z medvrstniški nasiljem spoprijema kompetentna šolska skupnost , VPRAŠALNIK
mag. Andreja Lenc in Urška Slapšak, Internacionalizacija šole
Robert Gajšek, Kako z IKT-jem do večje kvalitete učenja?
Marijana Kolenko, Ustvarjalno inovativni ravnatelj – ustvarjalno inovativni učitelj, rezultat – navdušeni ustvarjalni učenci
Greta Voglar, Ustvarjalni pristop do nadarjenih učencev z vidika šole kot celote


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 10. in 11. november 2014
Gradivo za udeležence
dr. Ranko Rajović, specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,  sodelavec UNICEF-a za izobraževanje  in član Komiteja svetovne Mense  za nadarjene: Možgani ne poznajo učenja na pamet
dr. Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko: Miselni preskok v izobraževanju
mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Rupnik Vec, Nives Kreuh in Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo , Mihajela Črnko, Inštitut Jožef Štefan: Izzivi odprtih učnih okolij
dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Janez Ogulin, PU Novo mesto, mag. Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Miroslav Cerar, Ambasador RS za šport, strpnost in fairplay: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja
Mariza Skvarč in Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur in Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli: Inovativni didaktični pristopi z uporabo IKT
mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 11. in 12. november 2013

Gradivo za udeležence
dr. Avril Keating, Inštitut za izobraževanje, Univerza v Londonu: Izobraževanje jutrišnjih državljanov: kakšno vlogo lahko odigrajo šole?
dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev študije omrežja Eurydice: Državljanska vzgoja v Evropi
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: NPZ kot “drugo mnenje” o doseženem kurikulu in (tudi) o šolskem ocenjevanju
dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center: Nacionalno preverjanje znanja pred uvedbo elektronskega vrednotenja in po njej
mag. Darinka Cankar in Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Poklic: učitelj

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.