Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Teme in programi dosedanjih posvetov

2023 – XXV. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev – Poskrbeti zase in skrbeti za druge

Program
Povzetki predavanj in delavnic

Predstavitve predavanj in delavnic:
Razumeti in podpirati dobro počutje zaposlenih v  vzgojno-izobraževalnih zavodih, dr. Helen Kelly
Organizacija dela in časa, dr. Mihaela Zavašnik
Odkrivanje skrivnosti zaupanja, mag. Marko Strle
Krepitev kulture gibanja in zdravja, Špela Bergoč
Rezilientnost kot individualna in timska moč – kako jo načrtno krepiti?, dr. Darja Plavčak
Vrline in občutek poslanstva kot dejavnika delovnega zadovoljstva učiteljev, dr. Polona Gradišek
Predstavitve primerov dobrih praks o skrbi za dobro počutje na delovnem mestu – Aleksandra Valančič, Liljana Plaskan, Peter Pirc

 

2022 –  XXIV. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Vključevanje vseh za učenje in vloga pomočnika ravnatelja

Program
Povzetki predavanj in delavnic

Gradivo posveta:
Trajnostni razvoj ni več mogoč – sledi trajnostni umik s samooskrbo in višjim nivojem zavedanja, ddr. Ana Vovk
Nova realnost – novo nasilje?,  Doroteja Lešnik Mugnaioni
Ujeti neskončnost v dlan – uresničevanje poslanstva izobraževanja v družbi prihodnosti, dr. Andreja Barle Lakota
Moč refleksije in ustvarjanje skritega kurikula v vrtcih in šolah, mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Doris Kužel
Preprečevanja nasilja v VIZ se prične z njegovo strokovno in učinkovito obravnavo, Doroteja Lešnik Mugnaioni, Janja Bogataj in Anita Ambrož
Kaj je vključujoča šolska kultura in kako jo lahko spodbuja pomočnik ravnatelja?, dr. Tatjana Ažman
Vloga pomočnika ravnatelja pri vodenju za trajnostni razvoj, Lea Avguštin in Saša Kregar

2021 – XXIII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Vloga srednjih vodij pri vodenju VIZ sedaj in potem

Program posveta
Gradivo

2020 – XXII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Z energijo do dobrih medsebojnih odnosov v VIZ
Program
Gradivo
Z avtentično energijo v optimalne medsebojne izmenjave – dr. Lucija Mulej Mlakar
Sodelovati in voditi: kaj pravi nevroznanost – prof. dr. Zvezdan Pirtošek
Osebne lastnosti in delovni odnosi – Tina Bončina
Komuniciranje in sodelovanje skozi prizmo osebne energije – dr. Danijela Brečko
Za (še) boljšo komunikacijo – Saša Einsiedler
Dobre prakse za lepši jutri – Urška Stanovnik

2019 – XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Iskanje odgovorov na izzive VIZ v spreminjajočem se okolju:  vloga pomočnika ravnatelja
Program
Gradivo
Umetna inteligenca v vsakdanjem življenju – dr. Aljaž Košmerlj
Kako se znajti v sodobnem svetu? – Aljoša Bagola
Trendi pri delu z ljudmi –  mag. Sergeja Planko 
Aktivni odmor na delovnem mestu: Z gibanjem v boj s sedentarnostjo – Nina Misotič
Smo pripravljeni za učenje v prihodnosti? – Simon Konečnik
Odsev starajoče se družbe pri delu – Sergeja Planko
Varna raba interneta-soočanje z novimi izzivi – Maja Vreča
Izzivi pomočnikov ravnateljev – Justina Erčulj, Branka Likon, Mojca Brglez, Ana Prevc Megušar, Simona Tomšič, Polona Učakar
Izzivi medijske pismenosti in novinarske etike – Ilinka Todorovski

2018 – XX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Pravičnost, enakost, etičnost in vloga pomočnika ravnatelja
Gradivo
Kršitve pravic otrok – Vlasta Nussdorfer
Dostopnost kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje – Petra Gajžler, Bogdana Borota, Mojca Jan Zoran
Učinkovito sodelovanje med ravnateljem in pomočnikom – Polona Peček in Justina Erčulj; Štefan Žun in Mirjana Kravcar; Majda Pikl in Polona Učakar; Aleš Žitnik, Karmen Podgoršek in Dijana Korošec; Marjana Zupančič, Terezija Tabor in Mojca Laznik
Moralne in etične dileme pomočnikov ravnateljev – Peter Markič in Rado Kostrevc
Pogled na inkluzivno družbo skozi oči ravnatelja – Matjaž Barič

2017 -XIX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev, Inovativnost, ustvarjalnost in vloga pomočnikov ravnateljev
Gradivo posveta
Blaž Koritnik: Ustvarjalni možgani
Blaž Zupan: Spodbujanje kreativnosti s prototipiranjem
Marijana Jazbec: Skrita sporočila v pisavi otrok, članek1, članek2
Majda Cencič in Tina Štemberger: Spodbujanje in razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti
Kaja Rangus: Kako spodbuditi inovativnost med učenci
Branka Likon in Lidija Goljat Prelogar: Nove ideje, nova spoznanja
Amalija Žakelj: Od ideje do poslovnega modela

2016 – XVIII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Zdravje posameznika, zdravje organizacije: vloga pomočnikov ravnateljev
Gradivo za udeležence
dr. Karin Sernec: Sodobni vidiki motenj hranjenja
mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič: Kako lahko pomočnik ravnatelja soustvarja klimo in kulturo za zdravo organizacijo?
Doroteja Lešnik Mugnaioni: Ko se na delovnem mestu srečamo s konflikti in nasiljem
Vasiljka Kokalj: Celostno zdravje za boljše počutje, delovno storilnost in ravnovesje
Priročnika: Zdravje skozi umetnost: smernice za pogovor o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce in Skozi umetnost o zdravju: priročnik izbranih kulturnih vsebin

2015 – XVII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Vloga pomočnikov ravnateljev pri spodbujanju učenja
Program in povzetki predavanj, delavnic
2014 – Vloga pomočnikov ravnateljev pri sodelovanju šol in vrtcev z okoljemGradivo za udeležence, Družbena odgovornost šole in vrtca, dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Sodelovanje med generacijami, Žiga Vavpotič, Zavod Ypsilon, Sodelovanje za razvijanje podjetnosti v šolah in vrtcih, Barbara Bregar Mrzlikar, CEED Slovenija
2013 – Motivacija v šolah in vrtcih – Gradivo za udeležence, gradivo s predavanja dr. Cvete Razdevšek Pučko: Motivacija učencev za delo v šoli
2012 – Vloga pomočnikov ravnateljev pri komuniciranju v šolah in vrtcihGradivo za udeležence
2011 – Vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov pri oblikovanju družbe znanjaGradivo za udeležence
2010 – Osebnostni razvoj za uspešno vodenje
2009 – Vloga pomočnika ravnatelja v spreminjajočem se vzgojno-izobraževalnem okolju
2008 – Odgovornost pomočnika ravnatelja
2007 – Vloga in pomen komunikacije
2006 – Državljanska vzgoja
2005 – Načrtovanje in evalvacija
2004 – Strpnost v besedah in dejanjih
2003 – Med zahtevami in priložnostmi
2002 – IV. strokovni posvet (zakonodaja, timsko delo, pomočnik in vodenje)
2001 – Omejevanje nasilja v šolah, domovih in vrtcih
2000 – Osebna učinkovitost
1999 – Pomočnik med rutino in ustvarjalnostjo