Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

XXVI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Vloga pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu

9. in 10. april 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Spremembe v družbi, ki jih narekuje hiter razvoj tehnologij z vse večjo digitalizacijo, z vse bolj napredno umetno inteligenco, z raznolikostjo potreb v družbi, zahtevajo drugačen in bolj prilagodljiv vzgojno-izobraževalni proces. Vzgojno-izobraževalni zavodi namreč prevzemajo velik delež odgovornosti za to, da z učinkovitim delovanjem, novimi pedagoškimi pristopi, posodabljanjem kurikula in s krepitvijo kakovostne šolske klime, otroke, učence in dijake dobro pripravijo za življenje in delo v sodobni družbi.

Z vsebinami letošnjega strokovnega srečanja želimo spodbuditi razmislek o pomembnosti  vloge pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav. Ob prilagajanju spremembam in z vodenjem izboljšav se vodje in strokovni delavci običajno soočajo s številnimi izzivi, ki od njih zahtevajo usposobljenost in moč, da bi jih premagali. Naš cilj je ustvariti prostor za pridobivanje novih znanj, strategij in orodij, za izmenjavo idej, izkušenj in najboljših praks med pomočniki ravnateljev, ki se soočate s podobnimi izzivi. Zavedanje, da se lahko spremembe in izboljšave zgodijo le ob dobrem vodenju, ki zaposlene motivira, podpira in daje občutek pomembnosti, je dobra osnova za končni uspeh.

PROGRAM

POVZETKI PREDAVANJ IN DELAVNIC

 

GRADIVA – predavanja

dr. Mihaela Zavašnik – Vloga pomočnika ravnatelja pri uresničevanju institucionalne samoevalvacije

dr. Matthew Zakreski – The Power of Non-Zero Thinking: How to Make Your Anxiety Work For You

 

GRADIVA – delavnice

mag. Marina Pavčnik – Moč čustev pri vodenju sprememb

mag. Vlasta Poličnik – Proces institucionalne samoevalvacije kot orodje za spreminjanje in izboljševanje pedagoškega dela

dr. Mihaela Zavašnik – Pomočnik ravnatelja kot vez med ravnateljem in strokovnimi delavci

mag. Peter Markič – Zakaj se nekatere spremembe primejo, druge pa ne?

Kristina Bratina in Lidija Srša – Podpora strokovnim delavcem pri krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov

 

Pomembni datumi

Prijava udeležbe na posvetu do 2. aprila 2024
XXVI. posvet pomočnikov ravnateljev 9. in 10. april 2024


Informacije

Vodja posveta: mag. Vlasta Poličnik, vlasta.policnik@zrss.s
Koordinatorica posveta: Katarina Jerončič, katarina.jeroncic@zrss.si