Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

XXV. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Poskrbeti zase in skrbeti za druge

4. in 5. april 2023, Hotel Slovenija, Portorož

Področje vzgoje in izobraževanja pomembno vpliva na življenja vseh, ki so z njim kakorkoli povezani, tj. otroci, učenci, dijaki, strokovni delavci, starši in drugi deležniki, zato je ključnega pomena, da izobraževalno okolje zagotavlja varnost in daje pozornost tudi zdravemu in kakovostnemu načinu življenja. UNESCO-va (2022) posodobljena »Strategija izobraževanja za zdravje in dobro počutje« predstavlja vizijo za delovanje izobraževalnih sistemov za boljše zdravje in dosežke vseh otrok, učencev in strokovnih delavcev ter posledično bolj miren, zdrav in trajnostni planet. Kar velja za »uporabnike« izobraževalnih sistemov, velja tudi za »izvajalce«, torej vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Številne raziskave namreč kažejo, da delovno okolje in zahteve na delovnem mestu pomembno vplivajo na zdravje in dobro počutje zaposlenih. Prav tako so raziskave pokazale, da je vzgojiteljski in učiteljski poklic izjemno stresen, kar se lahko odraža tudi v slabem počutju, izgorelosti in zapuščanju delovnih mest v vzgoji in izobraževanju. Stres na delovnem mestu je največkrat povezan s preveliko delovno obremenitvijo in pomanjkanjem časa. Dejavniki, ki stres zmanjšujejo, so predvsem pozitivni medosebni odnosi in zavedanje o pomembnosti opravljanja pedagoškega poklica. Kako torej ustvariti delovno okolje, kjer bodo zaposleni zavzeti in motivirani, kjer se bodo dobro počutili in to prenašali tudi na otroke, učence, dijake? Za opravljanje vseh nalog, ki jih prinaša delovno mesto pomočnika ravnatelja, to pomeni imeti znanje, izkušnje, veliko energije, pa tudi zavedanje, da lahko pomembno vplivamo na dobro počutje tistih, s katerimi sodelujemo. Letošnje strokovno srečanje je tako namenjeno temu, da razmislimo o sebi in o drugih in o tem, kako delovati s ciljem ustvarjanja delovnega in učnega okolja, kjer se zaposleni lahko z veliko energije, navdušenja in dobrega počutja lotevajo vsakdanjih izzivov svojega poslanstva.

Program

Povzetki predavanj in delavnic

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na srečanju je 130 € (z vključenim DDV-jem). Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom srečanja. Odjave pošljite na e-naslov: eva.valant@zrss.si. Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom srečanja, Zavod RS za šolstvo zaračuna stroške organizacije, in sicer 50 % kotizacije srečanja. Če se kandidat odjavi na dan pričetka srečanja ali če se od srečanja ne odjavi, Zavod RS za šolstvo zaračuna celotno kotizacijo srečanja (torej 100 %).

E-PRIJAVA NA SREČANJE do 27. marca 2023
E-prijava na srečanje: preko ŠRIS-a
Za prijavo potrebujete vaše uporabniško ime (vaš e-naslov) in geslo. V primeru pozabljenega gesla, si ga ponovno ustvarite TUKAJ.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 28. marca 2023 preko OBRAZCA za rezervacijo.
Posebej za dogodek smo uredili ugodne cene nočitev v Lifeclass hotelih.

 

Vodja posveta: mag. Vlasta Poličnik, vlasta.policnik@zrss.si
Organizacija posveta: Eva Valant, eva.valant@zrss.si