Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Nadaljevalni program šole za ravnatelje

Izbira (ne)moči vodenja

24. in 25. januar 2023, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Uspešnost vodenja se najbolje izkazuje v poznavanju jasno oblikovane vizije, kako uskladiti različne interese vseh deležnikov do uresničitve zastavljenih ciljev; pridobljenem zaupanju in spoštovanju sodelujočih; zmožnosti uporabe moči v pozitivnem smislu ter soustvarjanju uspešne organizacije, kjer so vsi pozitivno motivirani in delijo prepričanje, da je neka organizacija uspešna, ko sta večja tudi zadovoljstvo zaposlenih in pripadnost organizaciji.
V procesu vodenja se nenehno srečujemo z izzivi. Ob vztrajnosti nepričakovanih sprememb se usklajujemo z drugačnimi okoliščinami na področju zdravja, zagotavljanja miru, nenasilja, blaginje in najboljše skrbi za vse.
V nadaljevalnem programu Šole za ravnatelje, ki smo ga naslovili Izbira (ne)moči vodenja, usmerjamo pozornost v zavedanje, da se ob vseh spremembah, ki orisujejo kompleksnost našega bivanja, resda lahko počutimo nemočne, smo obupani, jezni, a imamo tudi možnost, da smo najmočnejši, ko premišljujemo lastno prakso, raziskujemo nove in boljše rešitve ter jih preverjamo z drugimi in ob njih.

PROGRAM

POVZETKI

Uvodni nagovor – dr. Vinko Logaj

Moč coaching veščin in orodij pri vodenju – dr. Mihaela Zavašnik

Vloga kodeksov etike v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – Tomaž Grušovnik

Kdaj odločanje postane težava? – Mirjana Palčič Bubnič

Aktualne zadeve s področja zakonodaje v vzgoji in izobraževanju – mag. Darko Krašovec

Moč in vloga osebnosti vodje – Tamara Velikonja Pohlen

Aktualne vsebine s področja financ v vzgoji in izobraževanju – dr. Tatjana Horvat

 

Kontakt:
Vodja posveta: mag. Marko Strle, marko.strle@zrss.si
Organizacija posveta: Eva Valant, eva.valant@zrss.si