Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Srečanja in posveti

Srečanja in posveti, ki jih organizira Šola za ravnatelje, so priložnost za izmenjavo prakse in teorije ter srečevanje ravnateljev, drugih strokovnih delavcev šol in vrtcev, predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov in raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. Spodbujamo preplet aktualnih vsebin s področja šolstva in širših pogledov na izobraževanje, posebej vodenje v izobraževanju.

Namen srečanj in posvetov:

  • obravnava aktualnih tem s področja vodenja, financ in zakonodajnih novosti v vzgoji in izobraževanju,
  • sistematično razvijanje profesionalizma in profesionalnega razvoja ravnateljev, pomočnikov ravnateljev in drugih strokovnih delavcev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva,
  • spodbujanje izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks na področju vzgoje in izobraževanja,
  • prenos znanja teoretikov in drugih strokovnjakov v prakso vrtcev in šol,
  • vzpostavljanje povezav med MIZŠ, javnimi zavodi ter ravnatelji.