Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

Tudi v letu 2023 na Zavodu RS za šolstvo, na oddelku Šole za ravnatelje nudimo spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse. V spletnih strokovnih razpravah sodelujejo predavatelji Šole za ravnatelje in ravnatelji svetovalci. Spletne strokovne razprave bodo predvidoma potekale enkrat mesečno.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije.


SPLETNA STROKOVNA RAZPRAVA: MEDNARODNO SODELOVANJE V AKCIJAH ERASMUS+ PROGRAMA

Tokratna spletna strokovna razprava je namenjena predstavitvi in pogovoru o mednarodnem sodelovanju, možnostih in priložnostih ter pomembnih aktivnostih ter rokih prijave na akcije Erasmus+.  Na srečanju bodo predstavljene vse aktualne akcije programa Erasmus+, razpisni pogoji, možnosti sofinanciranja in koristi, ki jih sodelujočim prinaša program Erasmus+. Razprava bo potekala na daljavo 5. decembra 2023 med 13.00 in 14.30 uro. Vodila jo bo dr. Mihaela Zavašnik, Šola za ravnatelje (ZRSŠ) z gostjo Urško Šraj, vodjo področja splošnega šolskega izobraževanja, CMEPIUS.

Na spletno razpravo se prijavite TUKAJ, najkasneje do 1. decembra 2023.


SPLETNA STROKOVNA RAZPRAVA o Pravilniku o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive

Spletna razprava bo namenjena pogovoru, vprašanjem in odgovorom o novem pravilniku o napredovanju v nazive. Predstavljen bo novi Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive in odgovori na najpogostejša vprašanja. Na predstavitvi bomo odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev, za katera vas prosim, če je mogoče, da jih pošljete do petka 10. 11. 2023 na naslov: katja.arzensekkonjajeva@zrss.si

V spletni razpravi bodo sodelovali: Vesna Lebar, Simon Zakovšek, dr. Miha Lovšin,  MVI, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektor za razvoj kadrov v šolstvu.

Razpravo bo moderirala mag. Katja Arzenšek Konjajeva.


SPLETNA STROKOVNA RAZPRAVA ABC PRAVA

V mesecu aprilu oktobru bomo organizirali spletno strokovno razpravo na temo pravnih vprašanj v izobraževanju. Pravnik, mag. Darko Krašovec, bo odgovarjal na najbolj pereča vprašanja ravnateljev. Razprava bo izvedena 6. 10. 2023 ob 13.00 v spletnem okolju Zoom.

Vabimo vas, da nam do 25. 9. 2023 pošljete vprašanja povezana s pravom, z zakonodajo, na katera bi želeli dobiti odgovor, na katja.arzensekkonjajeva@zrss.si

Na spletni strokovni razpravi se bomo poglobili v najaktualnejše teme, dileme in izzive prava.  Moderirala bo mag. Katja Arzenšek Konjajeva


V okviru rednih spletnih razprav je nastal prispevek z naslovom Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?., ki poleg smernic in izhodišč vključuje tudi zvočne posnetke primerov praks ravnateljev na področju vodenja izobraževanja na daljavo.

Povezava do gradiva

Za poslušanje zvočnih posnetkov primerov praks med besedilom je potrebno prispevek prenesti na svoj računalnik.

Vabljeni k branju. 


V času, ko potekajo stiki na področju vzgoje in izobraževanja predvsem na daljavo, smo zaznali potrebo po smernicah, ki bi olajšale organizacijo in izvedbo spletnih srečanj med zaposlenimi s pomočjo različnih videokonferenčnih sistemov. V gradivu Dober glas daleč seže boste našli smernice za pripravo in izvedbo spletnega srečanja ter smernice za sodelovanje na spletnem srečanju.

Povezava do gradiva

Vabljeni k branju.


Že izvedene strokovne razprave: