Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

UTRINKI S SREČANJ VZAJEMNEGA SVETOVANJA

 

»Ne vem kateri del je boljši, ali dobri primeri vodenja ali izziv vodenja.«

»V skupinah VS je bila vzpostavljena visoka stopnja zaupanja. Ravnatelji odprto in z veseljem delijo spoznanja o svojem vodenju, prav tako primere dobre prakse.«

»V skupini smo se ujeli, dobro smo se počutili, dober stik bomo ohranili pri projektnem delu.«

»Hvala za zaupanje in odkritost pri izmenjavi izkušenj.«

»Koordinator doda sem in tja piko na i s povezavo teorije s prakso.«

»Izziv je bil zanimiv, kaj je skupina doprinesla k reševanju, bomo pa izvedeli na drugem srečanju.«

»Kar je dobro za dislektike je dobro za vse učence.«

Misli podane po srečanju skupine za vzajemno svetovanje: zadovoljni smo z ogledom spletne zbornice, dobili smo nekaj idej zase; razlike so med veliko in majhno šolo; všeč nam je obrazec za dogovore z učenci – tujci; všeč nam je barvita šola; ravnatelj ima nenehno nove izzive. S seboj bomo vzeli ideje o izobraževanju učiteljev, okrasitev šole, predloge za projekte, potrditev dobrega dela, ideje o letnem pogovoru, prijeten sprejem in druženje in informacije o novostih v šoli.