Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

STROKOVNE REŠITVE

 

Predstavljamo izzive, ki so jih ravnateljice in ravnatelji vključeni v program RR raziskali preko projektnega dela in jih objavili v strokovnih člankih v reviji Vodenje v vzgoji in izobraževanju.

 

Revija 1/2012:

Politika dela z nadarjenimi otroki, Nives Počkar, 91–100

Motiviranje sodelavcev za uvajanje sprememb v razredništvo, Ivanka Stopar, 101–112

Spremljanje učiteljevega dela, Vladimir Anžel, Stanislava Frangež in Mojca Pajnič Kirn, 113–123

 

Revija 2/2012: Kaj naj z njim/njo?, Silva Jančan in Ana Nuša Kern, 115–124

Revija 3/2015: Računalnik kot pripomoček za učinkovito vodenje, Albert Pavli, 117–129

Revija 1/2016: Z gibanjem do drugačnega pouka, Štefka Brodar, Ana Klemenc, Barbara Smrekar in Johann Laco, 49–68

 

Revija 1/2017:

Sodelovalni dialog strokovnih delavcev in staršev, Marko Strle, Mateja Petric, Petra Korošec in Sabina Juhart, 61–79

Strpnost in sprejemanje drugačnosti, Anita Ambrož, Alenka Ašič in Ivana Leskovar, 109–124