Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

PRIMERI DOBRE PRAKSE

 

Predstavljamo nekaj primerov dobre prakse, ki so si jih ravnatelji predstavili v skupinah vzajemnega svetovanja v letu 2016/2017.

 • Osnovna šola vsako leto izvede koncert za okoli 800 obiskovalcev, krajanov s katerim zberejo sredstva za šolski sklad, zato je za njihove učence šola brezplačna – starši plačajo samo delovne zvezke in prehrano.

 

 • Ravnateljica vrtca je oblikovala razvojni načrta s sistematičnim, skupnim delom vseh strokovnih delavcev, od vizije do evalvacije.

 

 • V vrtcu imajo pečico na kolesih, ki kroži po enotah. Otroci imajo možnost, da sami pečejo piškote.

 

 • V vrtcu organizirajo redno tedensko vadbo za zaposlene. Pripomočke dobijo kot novoletno darilo.

 

 • Ravnateljica vrtca si vsak petek nameni 2 uri pogovorom z zaposlenimi. Njihovim pobudam prisluhne, nato se o njih pogovorijo in tiste, za katere dobi soglasje, uresničijo.

 

 • V vrtcu so vsi strokovni delavci sodelovali pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje dela za ravni nad pričakovanji, pričakovano itd. Deluje!

 

 • Dve ravnateljici sta se dogovorili, da se vrtca obiščeta. Vsi zaposleni so bili povabljeni na drug konec Slovenije, saj se na tak način učijo drug od drugega.

 

 • Na natečaju »Moja igrača« v Postojni je vrtec prejel 1. in 2. nagrado. Igrače izdelujejo vzgojiteljice s šiviljami. Oblikovali so štiri škatle igrač za štiri pravljice. V vsaki je bilo 10 iger. Sodelovali so s PeF MB.

 

 • Ravnateljica osnovne šole je ponosna na timsko delo učiteljev od 1. do 9. razreda, ki po že tretje leto aktivih sodelujejo pri slovenščini in matematiki s ciljem prenosa dobre prakse med učitelji po triletjih in povečevanja enotnosti delovanje. Rezultat pri npz-jih je 15 % nad povprečjem.

 

 • V osnovni šoli za učence pripravljajo krajše nagradne akcije, z namenom vzgojnega delovanja: mirna hoja po hodnikih, obnašanje učencev v jedilnici ipd. Šolska skupnost oblikuje kriterije na podlagi katerih učitelji spremljajo vedenje učencev po oddelkih. Sledi razglasitev zmagovalca in torta za zmagovalni oddelek.

 

 • Na srednji šoli so v zadnjih letih naredili veliko na promociji šole z različnih zornih kotov in tako zagotovili stabilen vpis dijakov ter z vsem tem tudi dvignili ugled šole. Povečala se je tudi uspešnost dijakov ter veliko pozornosti so posvetili sodelovanju z lokalno skupnostjo.

 

 • Ravnatelj srednje šole je opisal pot, kako je iz premalo učinkovitega šolskega razvojnega tima uspel tudi s pomočjo vprašalnika o timskih vlogah vzpostaviti dobro delujoč tim. Prej mu je manjkal izzivalec. Uvedli so tudi kroženje vodenja šolskega razvojnega tima.