Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Razvoj ravnateljevanja

Ciljna skupina ravnatelji po enem mandatu ravnateljevanja
Namen in cilji Program Razvoj ravnateljevanja je namenjen ravnateljem, ki želijo v sodelovanju z drugimi ravnatelji izboljševati svojo prakso vodenja in z njimi deliti dobro prakso. Temelji na vzajemnem svetovanju in projektnem delu ter je kot tak usmerjen v  iskanje individualnih in skupnih strokovnih rešitev na področju ravnateljevanja. Namen programa je oblikovanje strokovnih rešitev pri vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov in s tem razvoj ravnateljevanja s pomočjo sistematične izmenjave znanja in izkušenj. Tako želimo razvijati vseživljenjsko učenje ravnateljev in uvajati nove oblike mreženja. Cilji programa:

  • narediti refleksijo o kakovosti lastnega vodenja
  • izmenjevati in deliti dobro prakso vodenja
  • poiskati individualne in skupne rešitve za izzive vodenja
  • ustvarjati nove mreže ravnateljev
Datumi projektnega dela  23. 11. 2017, 25. 1. 2018, 15. 3. 2018, 17. 5. 2018
Število udeležencev 16, vzajemno svetovanje poteka v majhnih skupinah 4-5 udeležencev
Število ur in delavnic/trajanje 64 ur, uvodno in zaključno srečanje, 4 srečanja projektnega dela, 4 srečanja vzajemnega svetovanja
Čas izvedbe  od septembra 2017 do julija 2018
Razpis  Za šolsko leto 2017/18 je razpis objavljen na naši spletni strani. Rok za prijave je 30. 6. 2017.
Kotizacija  90 EUR + DDV
Kontakt vodja programa, tatjana.azman@solazaravnatelje.si;
koordinatorica programa, irena.krapez-stamenkovic@solazaravnatelje.si