Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Ravnateljski certifikat

Program za pridobitev ravnateljskega certifikata je namenjen ravnateljem po petih letih ravnateljevanja. Pripravljen je kot spodbuda za vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj ravnateljev, z namenom izboljševanja prakse vodenja. Glavni poudarki programa so kritično ovrednotenje in načrtovanje lastnega profesionalnega razvoja, pomembno je individualno učenje. Temelji na raziskavah vodenja v izobraževanju in profesionalnega razvoja ravnateljev, na praksi usposabljanj v Sloveniji in delu z ravnatelji.