Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Veščine vodenja za učitelje 2

Ciljna skupina V program se lahko vključijo šole, ki so zaključile program Veščine vodenja 1
Namen in cilji Namen in cilji:

Namen programa je okrepiti izbrano področje veščin vodenja, pri čemer bodo vključene šole same iskale načine za to. S tem bodo razvile ekspertnost na izbranem področju in oblikovale mreže za izmenjavo znanja in izkušenj.

Cilji programa so:

  • krepiti veščine vodenja, pridobljene v programu Veščine vodenja 1;
  • razvijati ekspertnost na izbranem področju veščin vodenja;
  • oblikovati razširjene mreže strokovnih delavcev za prenos znanja in izkušenj;
  • izdati publikacijo s primeri dobrih praks.

Vsebine:

Učenje, poučevanje, vodenje razreda – preplet dejavnikov za uspešno delo

Določitev področij dela v šolah

Razvijanje izbranih področij

Evalvacija in priporočila

Število ur in delavnic/trajanje 32 ur, 4 delavnice
Število udeležencev  50 udeležencev
Čas izvedbe
  1. delavnica: 11. 10. 2018
  2. delavnica: 12. 12. 2018
  3. in 4. delavnica: datuma bosta določena na 1. delavnici
Razpis Prijavnica bo odprta do 1. oktobra 2018
Kotizacija Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt Anja Sagadin Bedrač

anja.sagadin@solazaravnatelje.si