VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA

V današnjem svetu neslutenih sprememb, v katerem se kot civilizacija soočamo z do sedaj neznanimi problemi, trgom dela, ki zahteva od nas veliko prilagodljivost, poklicev, ki dnevno izginjajo in se porajajo novi, zaposlovalcev, ki zaposlujejo predvsem izjemno inovativne in zavzete posameznike itd., predstavlja vodenje kariere za vsakega posameznika nenehen izziv. Vrtec, osnovna in srednja šola usposabljajo otroke, učence in dijake za kompetenco vodenje kariere v sklopu kompetenc Učenje učenja in Inovativnost in podjetnost. Različne raziskave so pokazale, da naši cilji na področju vseživljenjske karierne orientacije mladih niso dovolj dobro doseženi, med drugim tudi zato, ker strokovni delavci do sedaj za to področje niso bili načrtno in sistematično usposabljanj.

V sklopu petih dni bomo tej temi namenili 8 ur. Strokovne delavce bomo preko aktivnih oblik učenja spodbudili, da poglobijo znanje in usvojijo dodatne spretnosti s področja vseživljenjske karierne orientacije otrok, učencev in dijakov.