PROFESIONALNA ETIKA V ŠOLAH IN VRTCIH

Naše vedenje usmerjajo naše osebne vrednote, ravnanje v službi pa organizacijske vrednote. Skupaj tvorijo temelje profesionalne etike, ki določa naš odnos do dela, sodelavcev in vseh ostalih deležnikov, najbolj pa je pomembna v odnosih do otrok, učencev, dijakov. Njeno osnovno načelo je naše ravnanje v njihovo dobro. Poleg tega pa sta naše ravnanje in naš zgled tudi najpomembnejša dejavnika vzgojnega vidika v šolah in vrtcih. Čeprav svoje in organizacijske vrednote vsaj posredno vselej izražamo pri svojem delu, pa se jih dostikrat premalo zavedamo in jih zato tudi ne uravnavamo oziroma krepimo dovolj. Zato je treba  svoja in organizacijska prepričanja in vrednote ozavestiti in se o njih pogovarjati. Različen pogled nanje se namreč kaže v naših včasih preveč različnih ravnanjih. Ta različnost je lahko izziv za njihovo poenotenje na ravni organizacije.

V tridnevni delavnici Profesionalna etika v šolah in vrtcih bomo soočili poglede na etične dileme, s katerimi se srečujemo pri vsakdanjem delu. Ob tem bomo razpravljali o svojih pogledih in ravnanjih in jih poskusili čim bolj usklajevati. Razpravljali bomo situacijah, ki zahtevajo poenoteno pristop v šoli in vrtcu in s tem oblikovali temelje naše profesionalne etike. Zasnovali jo bomo na reševanju praktičnih primerov, presoji lastnega ravnanja in oblikovanju skupnih izhodišč za delo v šoli in vrtcu. Delavnico bomo obogatili s prispevkom s področja korupcijskih tveganj, ki predstavljajo enega od vidikov profesionalne etike.