Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov

Ciljna skupina Učiteljski in vzgojiteljski zbori
Namen in cilji

 

 

 

  

 

 

 

Program je namenjen šolam, vrtcem in dijaškim domovom, ki bi z usposabljanjem celotnih učiteljskih/vzgojiteljskih zborov radi razvijali skupno znanje na razpisanih področjih in krepili zmožnosti za bolj učinkovito delovanje v profesionalni učeči se skupnosti. Z usposabljanji v manjših skupinah (do 35 udeležencev) ustvarjamo priložnosti za izmenjavo znanja, izkušenj in pogledov,  spodbujamo skupno učenje in uvajanje izboljšav, poleg tega pa se oblikujejo skupna prepričanja in prakse delovanja, kar je za dobro delovanje šol in vrtcev še posebej pomembno.

Cilji programa so:

  • poglobiti znanje na področjih, razpisanih v programu;
  • razviti spretnosti za uvajanje izboljšav na razpisanih področjih;
  • uvesti in spremljati izboljšave na razpisanih področjih;
  • izmenjati izkušnje, poglede in dobro prakso;
  • spodbujati skupno učenje in oblikovanje strokovne skupnosti.
Vsebinska področja

 

 

Program vključuje naslednja področja:

  • Spretnosti medosebnega komuniciranja (16 ur)
  • Profesionalna etika v šolah in vrtcih (16 ur)
  • Vseživljenjska karierna orientacija (8 ur)
Število ur Program obsega 32 kontaktnih ur in 8 ur vmesnih aktivnosti (skupaj 40 ur), ki bodo izvedene v dveh šolskih letih (2016/17 in 2017/18).
Število udeležencev Usposabljanja bodo potekala v manjših skupinah do 35 udeležencev. V program bomo vključili 20 zavodov.
Čas izvedbe september 2016 – maj 2018
 Razpis Razpis je objavljen tukaj, prijava poteka do 16. septembra 2016.
Kotizacija Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontakt Vlasta Poličnik

+386 1 5600 436

vlasta.policnik@solazaravnatelje.si