Mreže ravnateljev za razvoj vodenja

Ciljna skupina Ravnatelji vrtcev, osnovnih, srednjih in glasbenih šol, dijaških domov
Namen in cilji Program  je namenjen skupnemu učenju manjših skupin ravnateljev iz različnih okolij, ki so povezani v mreže. Značilnost mrež je vzpostavljeno medsebojno zaupanje ter prostor za večkratno izmenjavo izkušenj in idej vseh članov mreže na vsakem srečanju. O svojem vodenju bodo člani mreže razpravljali, o njem razmišljali, ga presojali in krepili z osvetlitvijo prakse vodenja v vsakem zavodu, s predstavitvijo primerov dobre prakse in z reševanjem aktualnih izzivov.
Datumi srečanj Prvo srečanje bo 16. 9. 2020. Drugi datumi bodo dogovorjeni  individualno.
Število udeležencev 20
Število ur in delavnic/trajanje 32 ur, 6 srečanj
Čas izvedbe  od septembra 2020 do junija 2021
Razpis Razpis programa tukaj.

Za šolsko leto 2021/22 bo razpis predvidoma junija 2021.

Prijavnica Trenutno ni odprtih prijavnic.
Kotizacija  231,80 EUR z DDV
Kontakt Lea Avguštin, koordinatorica programa, lea.avgustin@solazaravnatelje.si