Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem

Ciljna skupina ravnatelji v prvem letu ravnateljevanja
Namen in cilji Novoimenovani ravnatelji se na začetku ravnateljevanja soočajo z različnimi izzivi in situacijami, ki jih v svoji dosedanji profesionalni praksi niso srečevali. Kljub pripravi na ravnateljevanje sta pri reševanju izzivov vodenja v konkretnih situacijah potrebni podpora in kritičen pogled izkušenih praktikov, hkrati pa je pomembno tudi mreženje s kolegi, ki se na začetku svoje poklicne poti soočajo s podobnimi situacijami.
Cilji
 • sistematično podpirati ravnatelje ob nastopu prvega mandata;
 • razvijati individualno sodelovanje z mentorjem kot podporo pri delu novoimenovanega ravnatelja;
 • razvijati zmožnosti za vodenje pedagoške dejavnosti ter spodbujanje profesionalnega razvoja;
 • razvijati zmožnosti za vodenje na področju finančnega poslovanja in zagotavljanja zakonitega delovanja;
 • krepiti refleksijo na lastno prakso za izboljšanje prakse vodenja;
 • spodbujati mreženje novoimenovanih ravnateljev in ravnateljev mentorjev ter mreženja med novoimenovanimi ravnatelji.
Vsebine
 • izzivi vodenja na začetku ravnateljevanja;
 • vodenje in spremljava profesionalnega delovanja in učenja strokovnih delavcev;
 • finančno poslovanje;
 • razvoj profesionalnih učečih se skupnosti in načrtovanje izboljšav;
 • novosti in odprta vprašanja na področju zakonodaje;
 • refleksija na ravnateljevanje v preteklem letu in priložnosti ravnateljev.
Število ur in delavnic/trajanje 6 delavnic, 2 spletni razpravi, 2 regijski mreženji, 48 ur
Datumi delavnic /
Število udeležencev 2 – 3 skupine po 8-12 novoimenovanih ravnateljev
Čas izvedbe oktober 2024 – junij 2025
Razpis in prijava Razpis je objavljen TUKAJ
Kotizacija  281,82 EUR (brez DDV)
Kontakt vodja programa: Branka Likon, branka.likon@zrss.si

koordinator programa: Katarina Jerončič, katarina.jeroncic@zrss.si