Grundtvig 2: SteLLLa – Stimulation of e-Learning for Lifelong Learning of Adults

  

Projekt je bil izveden s pomočjo Evropskih skupnosti v okviru programa Socrates II, akcije Grundtvig 2 – učna partnerstva.

Partnerske institucije: Centre of adult education Hoger Instituut der Kempen department GPB, Belgija; ANOVA Multimedia Studios GmbH; Nemčija; ANFE DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA, Italija, ZESPOL SZKOL ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE, CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO; Poljska; Šola za ravnatelje; Cyprus Neuroscience & Technology Institute, Ciper; Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, s.a; Španija; Université d’Avignon, Centre Universitaire de Formation des Enseignants et des Formateurs ; Francija

Vseživjenjsko učenje bo eden od ključnih dejavnikov profesionalnega, osebnega in družbenega razvoja posameznikov/odraslih v na znanju temelječi družbi. Ambiciozen cilj projketa SteLLLa je razviti generično metodo za individualno učenje za odrasle, ki bo lahko implementirana v izobraževalne programe na različnih področjih. V okviru projekta bomo zato najprej izmenjali znanja in izkušnje iz različnih držav. Znanja partnerjev in uravnoteženost skupine zagotavljajo sinergično sodelovanje in medsebojno kulturno obogatitev. Izhajajoč iz konkretnih aktivnosti e-izobraževanja bodo partnerske institucije razvile nove primere dobre prakse za različna področja, ki jih bomo preizkusili v okviru izobraževanj odraslih.

Nove načine e-izobraževanja bomo promovirali, da bi spodbudili priložnosti vseživljenjskega izobraževanja za odrasle. Poleg tega želimo spodbuditi uporabo e-okolja v didaktične namene in kot enega od novih načinov komuniciranja. Sodobne IKT metode bomo torej uporabljali ne le za medsebojno komuniciranje, pač pa tudi za pridobivanje in izmenjavo znanj in izkušenj.

Cilji:

  • spoznati kulturo, jezik in pristope v izobraževanju odraslih v partnerskih državah
  • spoznati in primerjati didaktične metode
  • vzpostaviti evropsko bazo primerov dobre prakse e-izobraževanja in razviti nove metode
  • evalvirati obstoječe prakse e-izobraževanja z vidika učiteljev in odraslih, vključenih v izobraževanje
  • uporabljati moderne tehnologije za medsebojno komuniciranje (Toledo, skype, Videoconferencing); učenje in poučevanje (Toledo) in diseminacijo (spletne strani in Toledo)
  • v partnerskih institucijah organizirati delavnice in konference