Professionalization and certification of school directors in Macedonia

V okviru projekta z USAID/Makedonija smo v skladu s programom v letu 2004 zaključili projektProfessionalization and certification of school directors in Macedonia, v okviru katerega smo usposobili skupino 13 trenerjev za pripravo in izvajanje programa usposabljanja direktorjev šol v Makedoniji. Na podlagi dobrega sodelovanja smo v letu 2005 nadaljevali s spremljanjem priprave gradiv in izvedbe modulov (pilotsko za skupine srednješolskih ravnateljev). Sodelovali smo tudi v evalvaciji projekta Secondary Education Activity, ki jo je izvajala U.S. Agency for International Development.

Evalvacija je zajela področje usposabljanja direktorjev makedonskih srednjih in osnovnih šol.

Sestavni del poročila so bila tudi priporočila makedonskemu Ministrstvu za šolstvo o nadaljnjem usposabljanju direktorjev in kandidatov za direktorje.