OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes

Šola za ravnatelje kot nacionalna koordinatorica sodeluje v mednarodni raziskavi OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Raziskava OECD je namenjena primerjavi različnih nacionalnih sistemov preverjanja in evalvacije, ki spodbujajo učne dosežke.
Države so bile povabljene, da aktivno sodelujejo v projektu:

  • s pripravo poročila oz. študije o preverjanju in evalvaciji v državi (country background report) in
  • z obširnejšo analizo (country review), kjer predstavniki OECD in mednarodni strokovnjaki pripravljajo poročila in priporočila za področje ocenjevanja in evalvacije v izbrani državi.

Slovenija v raziskavi sodeluje s poročilom, ki je bilo pripravljeno v obdobju od septembra 2010 do septembra 2011 in je objavljeno na spletnih straneh OECD: http://www.oecd.org/document/40/0,3746,en_2649_39263231_44567976_1_1_1_1,00.html.

V letu 2012 bo pripravljen osnutek končnega poročila OECD z mednarodnimi primerjavami ter temeljnimi ugotovitvami in priporočili za nacionalne sisteme preverjanja in ocenjevanja.

OECD Improving School Leadership Activity – Education and Training Policy Division

Namen projekta je bil zagotoviti podatke, ki bodo politikom vključenih držav omogočali analize, na podlagi katerih bodo lahko oblikovali in izvajali politiko vodenja šol, da bi s tem izboljšali poučevanje in učenje. Več o projektu na OECD Improving School Leadership

Sodelujoče države: Avstralija, Avstrija, Belgija (Flandrija), Čile, Danska, Finska, Francija, Irska, Izrael, Koreja, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Madžarska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo (Anglija), Združeno Kraljestvo (Škotska).

Nacionalno poročilo: OECD Improving School Leadership – Slovenia  PDF