ICSL – International Cooperation for School Leadership

Leta 2009 se je “Tempus Public Foundation” prijavil na razpis European Commission (EACEA/07/09 Support for European cooperation in Education and Training, Part B – Support for transnational cooperation in the development and implementation of national and regional lifelong learning strategies). Projekt je s strani komisije potrjen in bo trajal dve leti – do 2012. V projektu sodelujejo Madžarska, Švedska, Slovenija, Slovaška, Češka in Avstrija. Projekt je nadaljevanje dveh projektov, v katerih smo sodelovali od leta 2008, vsi so usmerjeni v področje vodenja šol (The Role of School Leadership in Creating a Learning Environment that is Conducive to Effective Learning with Special Regard to the Improvement of the Quality of Teacher Activity in School leaders in the 21st century).