Socrates, Comenius 2.1.: ESIST – Evaluation Strategies for Improving School Leaders’ Training Programmes – A European Perspective (2002 – 2005)

Cilj projekta:
Razviti strategije, metode in gradiva za evalvacijo programov za usposabljanje vodilnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju in predlagati izboljšave v programih.

Ciljna skupina:
Vodje izobraževalnih programov ter pristojni na državni ravni v partnerskih državah in drugje.
Koordinator projekta: Šola za ravnatelje, Slovenija

Partnerske ustanove: Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, Belgija; Masarykova univerzita v Brne, Češka; Fontys Pabo Tilburg, Nizozemska; Centrum Rozwoju Kierowniczei Kadry Oswiatowej, Wydzial Pedagogiki I Psychologii, Uniwersytet Slaski, Poljska; Institutionen för lärarutbildning Uppsala Universitet, Švedska; Metodicke centrum Banska Bystrica, Slovaška

PRIMERJALNA ŠTUDIJA