EPNoSL – European Policy Network on School Leadership

Temeljni cilj projekta je razviti in vzpostaviti platformo za simulacijo visoke ravni sodelovanja med politiki in praktiki v vzgoji in izobraževanju. Pri tem bo dejavnost usmerjena v razvoj in implementacijo nacionalnih politik na področju vodenja šol in vrtcev. Šola za ravnatelje je v okviru pogodbe prevzela nalogo usklajevanja in priprave okvira za nacionalna poročila o stanju vodenja vrtcev in šol v državah članicah EU. Hkrati vodi pripravo temeljnega dokumenta (State of the art) pregleda trenutnega stanja teorije in prakse vodenja.

Več na http://www.schoolleadership.eu/