Projekt Evropske komisije Daphne II (Zmanjševanje vrstniškega nasilja v šoli – Bullying at school) 2006-2007

Pobuda za naše sodelovanje je prišla s Finske, ki je projekt zasnovala in ga koordinira. Namenjen je ozaveščanju zaposlenih v šolah o preprečevanju vrstniškega nasilja in o organizacijskih in drugih dejavnikih, ki tovrstno nasilje zmanjšujejo ali povečujejo.

Vsebina projekta je izdelava in aplikacija indikatorjev ter izdaja priročnika za šole, ki bo uporaben tudi v nesodelujočih evropskih državah.

Slovenija sodeluje pri zasnovi in pripravi vprašalnikov in intervjujev, preizkušanju na 6 šolah, poročanju, analizi rezultatov ter izdaji priročnika in njegovi diseminaciji.

Seznam sodelujočih partnerjev:

  • Državni center za stalno strokovno izpopolnjevanje OPEKO, Tampere, Finska – vodja projekta dr. Liisa Loefman;
  • Šola za ravnatelje, Slovenija – koordinatorka mag. Andreja Trtnik Herlec;
  • Zentrum fuer Europaeische Bildung (ZEB), Bonn, Nemčija – koordinator Achim Lipski;
  • Grčija – koordinatorka Konstantina Spiliopoulos.

V projektu sodelujejo štiri evropske države. V Sloveniji se je v projekt vključilo 6 šol (4 osnovne in 2 srednji) in njihovih ravnateljev, ki bodo v okviru projekta z intervjuji in vprašalniki za učitelje sodelovali pri nastajanju evropskega inštrumentarija za ugotavljanje stanja glede vrstniškega nasilja na šoli. Cilj projekta je nabor indikatorjev vrstniškega nasilja, uporaben v mednarodnem merilu. Poskusno se bo preverjal tudi v naših prijavljenih šolah. Partnerske države bodo izdelale priročnik za prepoznavanje indikatorjev vrstniškega nasilja v šolah.

Seznam sodelujočih šol iz Slovenije:

OŠ Ledina, Ljubljana
OŠ Simon Jenko, Kranj
OŠ Cerkvenjak, Sv. Andraž
OŠ dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica
Gimnazija Litija
Srednja strojna šola Novo mesto