Assistance in preparation of the concept of the network of learning communities, the activity plan and the trainig program Litva

Cilj projekta je bil pomoč pri vzpostavljanju litvanskega modela Mrež učečih se šol (Network of learning communities), ki temeljijo na uvajanju stalnega izboljševanja šol.
Glavne aktivnosti zunanjih strokovnjakov so bile:

  • pregled dokumentov, ki opredeljujejo trenutno stanje v izobraževalnem sistemu v Litvi;
  • predstavitev slovenskega modela Mrež učečih se šol;
  • opredelitev vloge posameznih dejavnikov v programu (ravnateljev, timov, strokovnih delavcev, koordinatorjev, strokovnjakov, ki sodelujejo v programu);
  • SPIN analiza litvanskega konteksta za uvajanje modela;
  • usposabljanje koordinatorjev za delavnice z ravnatelji in strokovnimi delavci šol;
  • analiza potreb za usposabljanje kooridnatorjev projekta in razvojnih timov;
  • načrtovanje vsebin in oblik usposabljanja kooridnatorjev projekta in razvojnih timov.