Novice

Razpisi za šolsko leto 2019/2020

V Šoli za ravnatelje za šolsko leto 2019/2020 razpisujemo več programov: Programi za ravnatelje: V programu Usposabljanje za mentorje ravnatelje usposobimo za vlogo mentorja novoimenovanemu ravnatelju. K prijavi vabimo ravnatelje z vsaj enim končanim mandatom. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj. Program Mreže ravnateljev za…

Knjižnica Šole za ravnatelje

Knjižnica bo odprta po naslednjem razporedu med 12. in 16. uro: 17.10.2019 23.10.2019 - zaradi neodložljivih obveznosti bo knjižnica namesto 23. 10. odprta 25. 10. 2019. 8.11.2019 22.11.2019 29.11.2019 4.12.2019 13.12.2019 Ostale dneve po dogovoru. Dodatne informacije: knjiznica@solazaravnatelje.si

Spremembe na področju varstva osebnih podatkov

Na straneh Podpore ravnateljem smo pripravili povzetek sprememb na področju varstva osebnih podatkov, ki so posledica pričetka uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z nekaj ključnimi opravili za pripravo na pričetek uporabe te uredbe.

e-Podpora

Dostop

Dostop

Dostop do vsebin  Podpore ravnateljem si lahko ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov uredite na naslednji tukaj.

Opomnik

Opomnik

Opomnik dejavnosti za ravnatelje vsebuje opomnik opravil, ki jih je potrebno v določenem mesecu izvesti. V opomniku so predstavljene vsebine o dejavnosti, postopku, roku izvedbe in opombe z povezavami na gradiva v e-podpori.

Dokumenti

Dokumenti

Na tej povezavi najdete predloge in primere notranjih aktov, pogodb, priporočil, sklepov, protokolov in drugih vzorcev s področja pravnega in finančnega poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaradi potreb ravnateljev po pomoči pri sprotnem reševanju težav je v okviru spletne aplikacije vzpostavljena možnost, da ravnatelji preko spletnega obrazca pošiljajo vprašanja v zvezi s pravnim poslovanjem zavodov.

Twitter stran Šole za ravnatelje (@EduLeader_si)