Vodenje vrtcev in šol v času izrednih razmer

Digitalni stres in delo od doma

Ste zadnje čase, od kar delate od doma, postali utrujeni, živčni, preobremenjeni, občutite nelagodje, pritisk? Situacija, v kateri smo se znašli, nas je čez noč prisilila v delo od doma. To pomeni, da preživimo še več časa pred računalniškimi zasloni in drugimi digitalnimi napravami. Nepretrgano gledanje v ekran pa škoduje našemu zdravju, najprej očem, ki so eden najpomembnejših organov. Človek postane manj funkcionalen, manj produktiven, utrujen, pade mu koncentracija in je nenehno utrujen, živčen, občuti nelagodje, pritisk, preobremenjenost...Tako lahko govorimo…

Nekaj koristnih povezav

Zbrali smo nekaj koristnih povezav na različne vsebine od člankov, video posnetkov in telefonskih številk aktualnih v času epidemije.   Ključne besede: intervjuji, korona virus, video, koristne informacije, telefoni za pomoč, psihosocialna pomoč   INTERVJUJI S PSIHOLOGI O POTEKU IN DOŽIVLJANJU KRIZE:   Coderl-Dobnik, S. 2020.«Na voljo je več kot 40 kriznih telefonov, kjer bodo ljudje dobili pomoč« https://www.vecer.com/intervju-dr-sana-coderl-dobnik-na-voljo-je-vec-kot-40-psiholoskih-kriznih-telefonov-kjer-bodo-ljudje-dobili-pomoc-10156092   Spetić, I. 2020.«Sanje so v pomoč, vendar sanjajmo trezno https://www.primorski.eu/tag/-/meta/iztok-spetic   Anica, Kos-Mikuž. 2020. »Pogovori z otroki o videnju sveta…

Voditi od doma ali kako upravljati normalna doživljanja in reakcije na nenormalno situacijo

Korona situacija je nekaj povsem novega za vse nas. Prinaša nekaj gotovega in veliko več negotovega. Biti doma pomeni biti zdrav – to je največ, kar lahko storimo zase in za druge. Vsaka nova situacija zahteva od nas določeno spremembo. Drugače načrtujemo in izvajamo naše delo in prosti čas. Tudi mene je malo presenetilo. Prvi teden sem prebrodil v zelo zagnanem in delovnem vzdušju. Moje delo je potekalo drugače, tako vsebinsko kot organizacijsko. Delal sem zelo neorganizirano. Več je bilo…

Nekaj kratkih zapisov dobrih praks

Primeri dobrih praks – vzemite ali pustite   Tudi v teh časih V šoli za ravnatelje vzdržujemo stike z ravnatelji. Iz pogovorov z njimi smo izluščili veliko dobrih načinov vodenja. Z njihovim privoljenjem jih posredujemo. Gotovo so primeri dobrih praks tudi pri vas. Pošljite nam jih in mi jih bomo brez avtorstva in virusov razširili naprej.   Nekaj kratkih primerov dobrih praks

Ko nam ostane samo še komuniciranje na daljavo

Ko nam v času spremenjenih razmer, v katerih delujemo trenutno, ostane le še komuniciranje na daljavo, je zelo pomembno, kako vzpostavimo ključne komunikacijske poti, saj je obveščenost zaposlenih in drugih deležnikov bistvena za to, da strah, ki ga v takšnih razmerah čutijo, omejimo in jim zagotovimo, da niso prepuščeni sami sebi. Govorimo torej o ključnem elementu koordiniranja in vodenja aktivnosti ...   Ko nam ostane samo se komuniciranje na daljavo Avtorica: mag. Vlasta Poličnik, višja predavateljica Šole za ravnatelje

Novice

Program Vodenje tima za kakovost v vrtcu, šoli: iz prakse za prakso

Program je namenjen VODJEM timov za kakovost v vrtcih in šolah, ki pri svojem vodenju potrebujejo dodatne strokovne usmeritve in kolegialno izmenjavo izkušenj ter so pripravljeni skupaj z vodji timov drugih vrtcev in šol so-oblikovati in predstaviti predloge rešitev izbranih izzivov za izboljšanje kulture in procesov kakovosti. Program bo potekal na daljavo od 29. marca do 22. maja 2021. Več o programu lahko preberete v razpisu. Prijavnica v ŠRIS-u je odprta.

Sodelovanje z Arnesom

Spomladanski razpisi spletnih tečajev Arnes pripravlja spletne tečaje, ki so namenjeni strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, da bi lahko uspešno izvajali izobraževanje na daljavo. Začetek bo 1. marca 2021, prijave pa so mogoče še prvi teden marca. https://sio.si/2021/02/10/spletni-tecaji-za-uspesno-izobrazevanje-na-daljavo/    

Sodelovanje z družinami in vloga ravnatelja

Izvedba vzgoje in izobraževanja na daljavo je spodbudila ne le nov način dela v vrtcih in šolah, ampak tudi iskanje novih, prilagojenih načinov sodelovanja z družinami otrok, učencev in dijakov. Starši, še posebej na nižjih ravneh izobraževanja, so postali eden od ključnih deležnikov. Vloga staršev pri podpori učenja in razvoja otrok in učencev, pa tudi dijakov, se je v času zaprtih in delno odprtih vrtcev ter izobraževanja na daljavo v šolah spremenila, prav tako pa vloge in naloge strokovnih delavcev ter s tem pomemben vidik ravnateljevega vodenja. Potreben je torej razmislek o tem, kako na podlagi izkušenj in praks razumemo vlogo in naloge staršev, kakšne nove oblike sodelovanja z njimi smo vzpostavili, kje so izzivi in kako vzpostaviti kakovostno sodelovanje z družinami v prihodnje. Pogovor bo potekal 16. marca 2021 0b 14. uri (Zoom), izvedli ga bodo dr. Mateja Brejc in dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje, dr. Anton Meden,…

Dostop

Dostop

Dostop do vsebin  Podpore ravnateljem si lahko ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov uredite na naslednji tukaj.

Opomnik

Opomnik

Opomnik dejavnosti za ravnatelje vsebuje opomnik opravil, ki jih je potrebno v določenem mesecu izvesti. V opomniku so predstavljene vsebine o dejavnosti, postopku, roku izvedbe in opombe z povezavami na gradiva v e-podpori.

Dokumenti

Dokumenti

Na tej povezavi najdete predloge in primere notranjih aktov, pogodb, priporočil, sklepov, protokolov in drugih vzorcev s področja pravnega in finančnega poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaradi potreb ravnateljev po pomoči pri sprotnem reševanju težav je v okviru spletne aplikacije vzpostavljena možnost, da ravnatelji preko spletnega obrazca pošiljajo vprašanja v zvezi s pravnim poslovanjem zavodov.

Twitter stran Šole za ravnatelje (@EduLeader_si)