univ. dipl. biol. | Polona Gorkič

Elektronska pošta polona.gorkic@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 619 242

V Šoli za ravnatelje je zaposlena od januarja 2017. Je koordinatorica projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju VIZ (KK). Dela tudi za knjižnico Šole za ravnatelje.