Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Koordinatorka področja | Petra Weissbacher

Elektronska pošta petra.weissbacher@solazaravnatelje.si
Telefon +386 41 662 105

Leta 2003 je diplomirala na področju novinarstva na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od leta 2010 je specialistka managementa Fakultete za management Koper Univerze na Primorskem.

Pred prihodom v Šolo za ravnatelje je bila zaposlena v izobraževalnem založništvu.

V Šoli za ravnatelje je zaposlena od leta 2008, njena osrednja naloga je koordinacija programa Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit. Poleg tega koordinira programe: Vodenje za učenje, Vodenje strokovnega aktiva, Razvoj ravnateljevanje, Mreže učečih se šol in vrtcev. Organizira tematske delavnice za ravnatelje in je administrativna podpora svetu Šole za ravnatelje.

V prostem času se ukvarja s športom.