Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Višji predavatelj | mag. Peter Markič, univ. dipl. psih.

Elektronska pošta peter.markic@solazaravnatelje.si
Telefon +386 41 335 948

Peter Markič je diplomiral na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Fakulteti za družbene vede je zaključil magistrski študij Komunikologije – smer tržno komuniciranje.

Po diplomi se je zaposlil kot referent v kadrovski službi v Industriji bombažnih izdelkov Kranj, 13 let je predaval psihologijo na Srednji ekonomski in upravno-administrativni šoli v Kranju, 13 let pa je bil predavatelj predmeta Poslovno sporazumevanje in vodenje na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu.

Od leta 2011 je zaposlen v Šoli za ravnatelje. Predava predmeta Vodenje in Motivacija, vodi in izvaja program Tematske delavnice, sodeluje v Programu Distribuirano vodenje v projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij in izvaja delavnice Profesionalna etika v šolah in vrtcih v programu PVU v projektu Krepitev kompetenc. V programu Razvoj ravnateljevanja izvaja vzajemno svetovanje.

Od leta 2008 predava predmet Psihologija na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled je predavatelj predmetov Poslovno komuniciranje in Osebni management. Sodeluje z Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v Celju.
Je član enote za psihološko pomoč prebivalcem ob naravnih katastrofah pri Upravi za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, gorski vodnik in reševalec.

V prostem času se ukvarja z različnimi športi.