Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Področna sekretarka | dr. Mateja Brejc

Elektronska pošta mateja.brejc@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 605 116

Mateja Brejc je diplomirala iz sociologije kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, magistrirala iz vodenja v izobraževanju na Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji in doktorirala iz managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

Kot višja predavateljica je bila zaposlena na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer je sodelovala pri izvedbi predmetov s področja kakovosti v izobraževanju, in pri predmetih na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju.

Od leta 1998 je zaposlena v Šoli za ravnatelje, kjer je opravljala delo poslovne sekretarke, predavateljice in višje predavateljice. Trenutno je na delovnem mestu področne sekretarke. Vodila je projekta Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (uKVIZ) in Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ). Sodelovala je v projektu OECD s področja ocenjevanja in evalvacije v izobraževanju, pripravljala in izvajala usposabljanja v projektu Učenje učenja in bila organizacijska in/ali programska vodja mednarodnih konferenc ATEE 2006, ICSEI 2007 in ENIRDELM 2013.

V Šoli za ravnatelje izvaja usposabljanja vrtcev in šol za samoevalvacijo in kot predavateljica sodeluje v programu Šola za ravnatelje in Razvoj ravnateljevanja. Vključena je v projekt Socialni in kulturni kapital. Koordinira področje srečanj in posvetov, je programska vodja znanstvenega posveta Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Je glavna urednica revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju in (so)avtorica več člankov, publikacij in monografij.

Je članica odbora evropskega združenja ENIRDELM (European Network for Improving Research and Deevelopment in Educational Leadership in Management) in Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na MIZŠ.

V prostem času potuje in občasno planinari.