Predavatelj | Marko Cetin, univ. dipl. pravnik

Elektronska pošta marko.cetin@solazaravnatelje.si
Telefon 041 883 558

Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z oceno “cum laude”. Leta 2014 je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka in strokovni izpit za zastopnika za blagovne znamke in modele, leta 2016 pa tudi pravniški državni izpit.

Med študijem je opravljal delo predmetnega tutorja pri predmetu Rimsko pravo, člana uredniškega odbora revije Društva mladih pravnikov in študentov prava Pamfil in radijskega napovedovalca. Zaposlen je bil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani ter kot višji pravosodni svetovalec na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

V Šoli za ravnatelje predava vsebine, povezane z zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, sodeluje pri projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, pripravlja gradiva in strokovna mnenja ter opravlja svetovalno delo s področja zakonodaje.

V prostem času občuduje umetnost in se uči tujih jezikov.