Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje | Maja Škrjanc

Elektronska pošta racunovodstvo@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 681 072

Je diplomirana ekonomistka in magistrica menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja.

V Šoli za ravnatelje je zaposlena od leta 2006. Njena glavna naloge je načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnega procesa v računovodstvu in financah . Poleg tega sodeluje pri oblikovanju finančne politike zavoda, analizira finančne rezultate poslovanja z namenom obvladovanja programa dela, stroškov ter likvidnosti. Izdeluje letna in polletna finančna poročila, letne finančne načrte zavoda ter spremlja njihovo realizacijo.

Svoj prosti čas posveča glasbi in gibanju v naravi.