Predavateljica | mag. Lidija Goljat Prelogar

Elektronska pošta lidija.goljat@solazaravnatelje.si
Telefon +051 600 427

Diplomirala je na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani in postala profesorica angleščine in sociologije. Na Fakulteti za družbene vede je magistrirala iz področja primerjalne analize šolskih sistemov in politik Slovenije in ZDA.

Kot učiteljica angleščine, državljanske vzgoje in etike ter verstev in etike je bila najprej zaposlena na osnovni šoli, kasneje kot učiteljica angleščine tudi na srednji strokovni šoli, vrsto let pa si je delovne izkušnje nabirala tudi s poučevanjem angleščine na jezikovni šoli. Vseskozi je delovala tudi na področju novinarstva in odnosov z javnostmi. Nekaj let je preživela na Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport, kjer je pokrivala področje izobraževanja Romov, vladnih komisij iz področja zaščite romske skupnosti in uresničevanja enakih možnosti, mednarodne dejavnosti in posamezne projekte iz področja državljanske vzgoje. Od leta 2011 je zaposlena v Šoli za ravnatelje.

V Šoli za ravnatelje je kot predavateljica sodelovala pri projektu Učenje učenja, pri programu PVU – Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov in izvedbi tematskih delavnic za ravnatelje ter pri projektu SKK – Dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah in vrtcih. Sodelovala je tudi pri izvedbi usposabljanj za zunanjo evalvacijo v okviru projekta uKVIZ. Trenutno je vključena v projekt VIO – Vodenje inovativnih učnih okolij.

Prosti čas namenja svoji družini, sicer pa je aktivna v lokalnem okolju Občine Škofja Loka, kjer deluje kot članica svetov javnih zavodov, občinskih komisij ter na humanitarnem področju.