Področna sekretarka | dr. Justina Erčulj

Elektronska pošta justina.erculj@solazaravnatelje.si
Telefon +386 41 664 347

Justina Erčulj je diplomirala iz slovenskega in angleškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Magistrirala in doktorirala je iz vodenja v izobraževanju na Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji.

Zaposlena je bila kot učiteljica slovenščine in angleščine na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Bled, kjer je bila od leta 1988 tudi pomočnica ravnatelja in vodja izobraževanja ob delu. Leta 1994 je postala ravnateljica Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu, leta 1996 pa se je zaposlila v Šoli za ravnatelje, kjer opravlja naloge področne sekretarke.

Kot predavateljica sodeluje v programih Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit, Razvoj ravnateljevanja, Vodenje za učenje, Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov in Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, ki ga tudi vodi. Največ se ukvarja s profesionalizmom in profesionalnim razvojem učiteljev in ravnateljev ter z etičnimi vidiki vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij.  Leta 2016 je prevzela vodenje ESS programa Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. Koordinirala je številne nacionalne in mednarodne projekte, od leta 2015 sodeluje v projektu UStart: Izzivi podjetnosti za mlade.

Kot docentka za management je na Pedagoški fakulteti v Mariboru nosilka predmetov Organizacijski vidiki delovanja vzgojno-izobraževalnih organizacij, Profesionalni razvoj in Pedagoško vodenje razreda, na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled predmeta Ravnanje z ljudmi pri delu, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju pa predmeta Profesionalizem v izobraževanju. Tri leta je bila predsednica evropskega združenja Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Je tudi članica uredniških odborov revij Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Didakta ter Vzgoja in izobraževanje.

Prosti čas preživlja v hribih in na pohodnih poteh.