Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Poslovna sekretarka | Darja Kovač

Elektronska pošta tajnistvo@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 277 507