Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

koordinatorka področja | Anja Sagadin Bedrač

Elektronska pošta anja.sagadin@solazaravnatelje.si
Telefon +386 31 619 242

Anja Sagadin Bedrač je diplomirana arheologinja Filozofske fakultete v Ljubljani.

V Šoli za ravnatelje je zaposlena od leta 2010, kjer sodeluje v programih Razvoj ravnateljevanja, Vodenje za učenje, Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, Podpora ravnateljem in Ravnateljski certifikat ter pri projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.