XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

4. in 5. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vsebina programa

Pogovor z Doro Domajnko, Lučko Kajfež Bogataj, Luko Jezerškom, Marjanom Gorjupom in Gregorjem Pečanom o sedanjosti in prihodnosti izobraževanja. Pogovor bo vodil Sekumady Conde.

Borut Čampelj nam bo predstavil dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju digitalnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020.

Predavanje Miha Kosa iz Hiše eksperimentov o tem, kako opolnomočiti učitelje oziroma, kako doseči, da učitelji opolnomočijo učence.

Barbara Japelj Pavešić iz Pedagoškega inštituta nam bo predstavila izsledke mednarodne raziskave Talis.

Predstavitev Alenke Flander iz CMEPIUSa o novi perspektivi programa Erasmus+ (2021-2027) in podvojenega finančnega okvirja.

Program srečanja

Napovedi predavanj

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Na srečanje se prijavite preko sistema KATIS. Prijavnica bo odprta do 25. oktobra 2019.

Obrazec za rezervacijo prenočišča

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega slada.