XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

18. in 19. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vsebina programa

Pogovor z Marijano Bednaš, Lučko Kajfež Bogataj, Martinom Pivkom, Danico Purg in Hermanom Pušnikom o sedanjosti in prihodnosti izobraževanja. Pogovor bo vodil Sekumady Conde.

Borut Čampelj nam bo predstavil dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju digitalnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020.

Predstavitev Alenke Flander iz CMEPIUSa o novi perspektivi programa Erasmus+ (2021-2027) in podvojenega finančnega okvirja.

Barbara Japelj Pavešić in Ana Mlekuž iz Pedagoškega inštituta nam bosta predstavili izsledke mednarodne raziskave Talis.

Simon Slokan nam bo predstavil delovanje Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, Tanja Vertelj pa kohezijsko politiko 2021 – 2027: naložbene prioritete na področju izobraževanja.

Program srečanja

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Na srečanje se prijavite preko sistema KATIS. Prijavnica bo odprta do 12. novembra 2019.

Obrazec za rezervacijo prenočišča

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega slada.