XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

14. in 15. oktober 2019, Grand Hotel Bernardin, Portorož

Vsebina programa

Pogovor z Janjo Bogataj,  Noah Charney-em, Romano Epih, Lučko Kajfež Bogataj in Rudijem Rizmanom o sedanjosti in prihodnosti izobraževanja. Pogovor bo vodil Sekumady Conde.

Predstavitev Aleša Ojsterška o dejavnostih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju digitalnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020.

Predavanje Špele Reš iz Zavoda Nora o nevarnostih prekomerne uporabe spleta.

Polona Šoln Vrbinc, Vida Starič Holobar in Alena Kovač Arh nam bodo predstavile izvajanje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Predavanje Miha Kosa iz Hiše eksperimentov o tem, kako opolnomočiti učitelje oziroma, kako doseči, da učitelji opolnomočijo učence.

Barbara Kresal Sterniša in Nada Požar Matijašič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja bosta govorili o umeščenosti Slovenije v luči Eurydice poročila o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi 2019.

Predstavitev Alenke Flander, direktorice CMEPIUSa, nove perspektive programa Erasmus+ (2021-2027) in podvojenega finančnega okvirja.

Program srečanja

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Na srečanje se prijavite preko sistema KATIS. Prijavnica bo odprta do 8. oktobra 2019.

Obrazec za rezervacijo prenočišča

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.