VII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja, 10. in 11. april 2018, Portorož

V središče tokrat postavljamo vlogo ravnatelja pri spodbujanju sodelovanja med strokovnimi delavci ter sodelovanja vseh deležnikov pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda.

K oddaji prispevkov vabimo ravnatelje in druge strokovne delavce, ki so povezani z vodenjem VIZ.

Več informacij