Razpisi za šolsko leto 2019/2020

V Šoli za ravnatelje za šolsko leto 2019/2020 razpisujemo več programov:

Programi za ravnatelje:

 • V programu Usposabljanje za mentorje ravnatelje usposobimo za vlogo mentorja novoimenovanemu ravnatelju. K prijavi vabimo ravnatelje z vsaj enim končanim mandatom. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj.
 • Program Mreže ravnateljev za razvoj vodenja je namenjen skupnemu učenju manjših skupin ravnateljev iz različnih okolij, ki so povezani v mreže. K prijavi vabimo ravnatelje vrtcev, osnovnih, srednjih in glasbenih šol ter dijaških domov. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj.
 • Program Angleščina za potrebe mednarodnega sodelovanja ravnateljev – osnovna raven je namenjen ravnateljem, ki bi želeli okrepiti znanje angleščine kot najbolj pogosto uporabljenega jezika v primerih mednarodnega sodelovanja. K prijavi vabimo ravnatelje vrtcev, osnovnih, srednjih in glasbenih šol ter dijaških domov. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj.
 • Program Veščine komuniciranja v angleškem jeziku pri vodenju v izobraževanju in mobilnosti ravnateljev – nadaljevalna raven je namenjen nadgradnji komunikacijske in jezikovne spretnosti ravnateljev v angleškem jeziku v okviru mobilnosti in sodelovanja mednarodnem okolju. K prijavi vabimo ravnatelje, ki so aktivno sodelovali v pilotnih izvedbah programa Angleščina kot tuji jezik za mobilnost ravnateljev. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj.
 • Program Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem nudi sistematično podporo novoimenovanim ravnateljem ter kritičen pogled izkušenih praktikov. K prijavi vabimo  ravnatelje v njihovem prvem letu ravnateljevanja. Rok prijave je 13.9.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj.

Programi za ravnatelja in strokovni tim:

 • Tematski dan Ustvarjanje timov v učeči se organizaciji je namenjen opredelitvi vzvodov za vzpostavitev podpornih okolij za delovanje različnih timov. K prijavi vabimo ravnatelje in strokovne delavce. Rok prijave je 12. 7. 2019. Več o programu in razpisu najdete tukaj.
 • Program Mreže učečih se šol in vrtcev je namenjen učiteljskim in vzgojiteljskim zborom, ki skupaj z ravnateljem izboljšujejo izbrano tematsko področje, na katerega je vezana vsebina srečanj razvojnih timov in izvedba izboljšave v šolah in vrtcih.

Razpisane vsebine mrež:

 • Preprečevanje nasilja na delovnem mestu
 • Znamo komunicirati s starši. ! ?
 • Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in razpis najdete TUKAJ.

 • Program Dejavniki učinkovitega komuniciranja je namenjen okrepitvi znanja in spretnosti komunikacije za bolj učinkovito delovanje na področju komunikacije, za ozaveščanje dejavnikov dobre komunikacije in za gradnjo boljših odnosov ter šolske klime. K prijavi vabimo ravnatelje in strokovne delavce. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj.
 • Program Poenoten pristop za etično ravnanje v šolah in vrtcih je namenjen pridobitvi dodatnega znanja in izkušenj za poenoteno ravnanje na izbranem področju v kontekstu profesionalne etike. K prijavi vabimo ravnatelje in strokovne delavce. Rok prijave je 5.7.2019. Več o programu in  razpisu najdete tukaj.