Razpis za sodelovanje v spletnih strokovnih razpravah

NAPOVEDNIK SPLETNIH STROKOVNIH RAZPRAV

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji!

V prihajajočem šolskem letu bosta vodenje in organizacija v vzgojno-izobraževalnih zavodih zaradi razširjenosti covid-19 potekala v spreminjajočih se okoliščinah. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS vam je v zvezi s tem že poslalo nekaj usmeritev, vezanih na organizacijo pouka in drugih aktivnosti. V Šoli za ravnatelje se zavedamo pomena podpore v nastalih okoliščinah, zato smo se odločili za novo obliko podpore ravnateljicam in ravnateljem, in sicer rednih mesečnih spletnih strokovnih razprav o vodenju. Z njimi  želimo spodbuditi kolegialno oziroma medsebojno svetovanje kot interaktiven pristop med strokovnjaki, ki bo  usmerjeno v spodbujanje reševanja problemov, izmenjavo rešitev, ki so se v praksi izkazale kot učinkovite in tudi  v zmanjšanje osamljenosti v poklicu. Ravnatelje vabimo k soustvarjanju in izmenjavi izkušenj za spodbujanje in usmerjanje sodelovanja med strokovnimi delavci, kar omogoča povezanost in enotnost kolektiva ter obenem razvijanje ustvarjalnosti posameznikov.

Redne mesečne spletne strokovne razprave bodo izvajali predavatelji Šole za ravnatelje v sodelovanju z ravnatelji svetovalci. Razprave bodo temeljile na izkušnjah ravnateljev svetovalcev in bodo podkrepljene s praktičnimi primeri s različnih področij vodenja, npr. načrtovanja in organizacije dela, spremljanja in vrednotenja dela strokovnih delavcev, komunikacije z zaposlenimi, ustvarjanja varnega in spodbudnega učnega okolja. Teme oziroma vsebine bodo objavljene sproti (mesečno) glede na aktualnost in bodo dane v razpravo v različnih časovnih obdobjih.  S prvimi spletnimi strokovnimi razpravami bomo začeli v mesecu avgustu.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije. Vabimo vas, da se na prvo spletno strokovno razpravo z naslovom Vodenje in organizacija učenja na daljavo – ravnateljeva vloga in naloge  prijavite preko spletne prijavnice na povezavi

http://sris.solazaravnatelje.si/Prijavnice/PrijavniObrazecPlain.aspx?id=216.

Zaradi načina in oblike dela je število spletnih mest omejeno, zato vas prosimo, da se pravočasno prijavite za vsako izvedbo  posebej.  Datumi spletnih strokovnih razprav so 21. 8. 2020 (termin je zapolnjen) od 9.00 do 11.00, 27. 8. 2020 (termin je zapolnjen) od 14.00 do 16.00 in 28. 8. 2020 od 17.00 do 19.00. Spletne strokovne razprave bodo trajale 120 minut.

Vabljeni k prijavi!