Napovednik spletnih strokovnih razprav

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

V Šoli za ravnatelje se zavedamo pomena podpornega okolja v spreminjajočih se okoliščinah, zato smo se odločili za novo obliko podpore ravnateljicam in ravnateljem, in sicer rednih mesečnih spletnih strokovnih razprav o vodenju, ki bodo vsak tretji teden v mesecu. Z njimi  želimo spodbuditi kolegialno oziroma medsebojno svetovanje kot interaktiven pristop med strokovnjaki, usmerjeno v spodbujanje reševanja problemov, izmenjavo rešitev, ki so se v praksi izkazale kot učinkovite in tudi  v zmanjšanje osamljenosti v poklicu. Ravnatelje vabimo k soustvarjanju in izmenjavi izkušenj za spodbujanje in usmerjanje sodelovanja med strokovnimi delavci, kar omogoča povezanost in enotnost kolektiva ter obenem razvijanje ustvarjalnosti posameznikov.

Redne mesečne spletne strokovne razprave bodo izvajali predavatelji Šole za ravnatelje v sodelovanju z ravnatelji svetovalci. Razprave bodo temeljile na izkušnjah ravnateljev svetovalcev in bodo podkrepljene s praktičnimi primeri s različnih področij vodenja, npr.:

–        OKTOBER: pedagoško-didaktični vidik izobraževanja na daljavo; Mihaela Zavašnik

–        NOVEMBER: vodenje sodelavcev na daljavo; Tatjana Ažman

–        DECEMBER: pravni vidik vodenja na daljavo; Sebastjan Čagran, Barbara Kuk Žgajnar

–        JANUAR: Kako (po)skrbim zase; Peter Markič

–        FEBRUAR: Načrtovanje, poročanje; Branka Likon, Mateja Brejc

–        MAREC: Komuniciranje in vodenje na daljavo; Polona Peček, Vlasta Poličnik

–        APRIL: Profesionalni razvoj strokovnih delavcev; Mihaela Zavašnik, Tatjana Ažman, Katja Arzenšek
Konjajeva, Branka Likon

Vsebine razprav bodo objavljene sproti.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije. Vabilo za spletno strokovno razpravo bo objavljeno na spletni strani Šole za ravnatelje. V vabilu bo tudi povezava na prijavo.

Zaradi načina in oblike dela je število spletnih mest omejeno, zato vas prosimo, da se pravočasno prijavite za vsako izvedbo  posebej.  Spletne strokovne razprave bodo trajale 120 minut.

Vabljeni k sodelovanju!