Program Vodenje tima za kakovost v vrtcu, šoli: iz prakse za prakso

Program je namenjen VODJEM timov za kakovost v vrtcih in šolah, ki pri svojem vodenju potrebujejo dodatne strokovne usmeritve in kolegialno izmenjavo izkušenj ter so pripravljeni skupaj z vodji timov drugih vrtcev in šol so-oblikovati in predstaviti predloge rešitev izbranih izzivov za izboljšanje kulture in procesov kakovosti.

Program bo potekal na daljavo od 29. marca do 22. maja 2021.

Več o programu lahko preberete v razpisu. Prijavnica v ŠRIS-u je odprta.