XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

12. in 13. oktober 2020
Srečanje bo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Program srečanja

Program srečanja bomo za izvedbo na daljavo prilagodili – objavili ga bomo v naslednjih dneh.

Prijava

Prijava je mogoča preko sistema KATIS do 5. oktobra 2020. Program boste našli pod imenom XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah.

Rok za odjavo je 8. oktober 2020.

Prosimo vas, da že rezervirane sobe odjavite in pošljete podatke za vračilo avansa – book.congress@h-bernardin.si.

Vprašanja za okroglo mizo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Prosimo vas, da vprašanja za okroglo mizo MIZŠ pošljete najkasneje do 5. 10. 2020 na petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.
Vsa pravočasno zastavljena vprašanja bomo posredovali ministrstvu, da nanje pripravi odgovore.

Napoved plenarnih predavanj

dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
Kaj se bomo naučili od pandemije?

Leon Magdalenc, Nastop plus
HOČEM : MORAM
Motivacija kot želja

V principu je vse skupaj monotono ponavljanje istega.
Kje tu najti motiv?
Odgovor je preprost: morati spremeniti v hoteti. Vzpostaviti željo.

dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kdaj je izobraževanje, ki teče na daljavo, res izobraževanje

Tehnološkemu razvoju, ki smo mu priča v svetu se niti v izobraževanju ne moremo izogniti. Nekateri avtorji menijo, da je glavna vloga sodobnega izobraževanja razvijanje tistih znanj in spretnosti, ki v prihodnosti ne bodo nadomestljivi z algoritmi ali roboti. Joseph Aoun (2017) kot ključne izpostavi: kreativnost, kritično mišljenje, nove pismenosti (npr. digitalno), multikulturnost in podjetnost. Ob tem se moramo seveda vprašati ali so obstoječi načini poučevanja dovolj dobri za doseganje teh spretnosti, ali bi jih bilo potrebno spremeniti in na kakšen način. Danes se veliko strokovnjakov sklicuje na IKT kot na tisti dejavnik, ki mora postati sestavni del sodobnega poučevanja. Poudariti pa je treba, da samo uvajanje tehnologije, brez ustreznega tehničnega in didaktičnega znanja učiteljev in vzgojiteljev, ni dovolj. Uporaba tehnologije v izobraževanju tako nikoli ni neko »čudežno zdravilo«, ki bo rešilo probleme našega šolstva, ampak jih ob neustrezni uporabi lahko celo poveča. Predstavili bomo primere uspešnih in tudi manj uspešnih vpeljav sodobne IKT v pouk ter odgovarjali na vprašanje, kdaj resnično lahko govorimo o izobraževanju na daljavo.

dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike
SPORAZUMEVANJE na BLIZU in na DALEČ 
(komunikacija v kraljestvu črne korone)

* človek – najmočnejša figura na spletnih šahovnicah
* Izbira prave poti za sporočilo – najhitrejša pot do cilja
*  radost in voljnost sporazumevanja, opogumljanje in oživljanje onemoglih
* elektronska pošta – odskočna deska ali pogrezanje v živi pesek
*  spletni prijazni bonton in nepotrebni protokol
*  kamera vidi vse in mikrofon vse sliši
*  zavrnitev rokovanja – posebna ljubeznivost
*  vodenje spletnega srečanja ni krmiljenje vesoljske ladje
*  prava mera med vznesenostjo in zamorjenostjo
*  humor, ta čudežni deček s čarobno paličico
*  kratke zgodbice o spletnem sestankovanju
*  strah pred govorcem, zadrege in nelagodja
*  enakovrednost med vsemi – izhodišče za zmago v čustvenih vojnah
*  sproščeno in preprosto  –  najbolj zaželeni dvojčici v teh časih

doc. dr. Milena Košak Babuder, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Možne oblike pomoči otrokom v vrtcu pred usmerjanjem

Tudi vrtec lahko pri otrocih že zelo zgodaj prepozna rizične znake za pojav primanjkljajev, ovir oz. motenj, oz. znake, ki so posledica socialnih in ekonomskih dejavnikov, ki negativno vplivajo na otrokov kognitivni razvoj in posledično na vstop v šolo. Z učinkovitimi sistemskimi rešitvami, kot je tristopenjski model »odziv na obravnavo«, lahko vzgojitelji in strokovni delavci v vrtcu s pravočasnim in zgodnjim ukrepanjem prispevajo k preprečevanju ali vsaj zmanjševanju kasnejših šolskih neuspehov, s tem pa izvajajo tudi pomoč in podpora v sklopu sistemske zgodnje obravnave.

Delavnice

Aktualna izhodišča za uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije v vrtce
Zavod RS za šolstvo

V delavnici bodo na kratko predstavljeni osnovni strateški dokumenti o smiselni rabi IKT v vrtcu ter orodja, s katerimi lahko ravnatelji skupaj s strokovnimi delavci ugotovijo potrebe po nadaljnjem usposabljanju in opremi za uspešno sodobno izvajanje aktualnih pristopov na področju predšolske vzgoje.
V delavnici bo potekala razprava o dobri praksi na področju informacijsko komunikacijske tehnologije v vrtcih. Ravnateljem bodo neposredno predstavljene nekatere aplikacije s tega področja. Prejeli bodo izhodišča za načrtovanje usposabljanja strokovnih delavcev vrtca in nabave opreme.
Seznanili jih bomo z ukrepi za opremljanje vrtcev in šol na področju IKT v naslednjih letih.

Kulturni program

Gospa s klobukom, pripovedovalska predstava ob animiranih ilustracijah na podlagi istoimenske knjige avtoric Maše Ogrizek in Tanje Komadina. Priredba in pripoved: Špela Frlic, ilustracije: Tanja Komadina, animacija: Andreja Goetz, glasba: Andrej Fon.

Več o predstavi lahko preberete na povezavi Gospa s klobukom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.