Knjižnica Šole za ravnatelje

Knjižnica je odprta med 12. in 16. uro po naslednjem razporedu:

  • 7. december 2018,
  • 11. in 18. januar 2019,
  • 1. in 22. februar 2019,
  • 8. in 15. marec 2019.

Za dodatne termine se lahko dogovorite s knjižničarko Ano Trček.

Dodatne informacije: knjiznica@solazaravnatelje.si